Danh sách tiểu hành tinh/130901–131000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130901 2000 VB33 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130902 2000 VW33 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130903 2000 VE35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130904 2000 VH39 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130905 2000 VO39 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130906 2000 VD42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130907 2000 VQ44 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130908 2000 VH45 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130909 2000 VG46 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130910 2000 VU53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130911 2000 VK54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130912 2000 VJ56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130913 2000 VX62 06/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130914 2000 WY 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
130915 2000 WO2 18/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
130916 2000 WY4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130917 2000 WE8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130918 2000 WP8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130919 2000 WU8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130920 2000 WL11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 2,8 km MPC · JPL
130921 2000 WF15 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130922 2000 WK15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130923 2000 WB16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130924 2000 WH17 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130925 2000 WY17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130926 2000 WF19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
130927 2000 WM22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130928 2000 WN25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130929 2000 WA26 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130930 2000 WR26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130931 2000 WF29 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130932 2000 WP29 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130933 2000 WL31 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130934 2000 WA32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130935 2000 WL35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130936 2000 WD40 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130937 2000 WM40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130938 2000 WK41 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130939 2000 WR41 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130940 2000 WE43 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130941 2000 WY43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130942 2000 WB50 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130943 2000 WY51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
130944 2000 WK54 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130945 2000 WC55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130946 2000 WT61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130947 2000 WP62 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
130948 2000 WM66 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130949 2000 WQ66 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130950 2000 WS72 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130951 2000 WQ74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130952 2000 WB76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130953 2000 WT79 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130954 2000 WL81 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130955 2000 WT90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130956 2000 WE95 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130957 2000 WS95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130958 2000 WD96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130959 2000 WF96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130960 2000 WS97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130961 2000 WV98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130962 2000 WX98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130963 2000 WD101 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
130964 2000 WW101 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130965 2000 WK106 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
130966 2000 WA112 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130967 2000 WX112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130968 2000 WC113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130969 2000 WC114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130970 2000 WD114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130971 2000 WP114 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
130972 2000 WB116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130973 2000 WS116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130974 2000 WX116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130975 2000 WB118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130976 2000 WW118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130977 2000 WO123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130978 2000 WN125 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130979 2000 WF126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130980 2000 WJ126 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130981 2000 WX126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130982 2000 WH130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
130983 2000 WM130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
130984 2000 WA133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130985 2000 WX133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130986 2000 WD138 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130987 2000 WO140 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130988 2000 WT141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130989 2000 WL142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
130990 2000 WF153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130991 2000 WC158 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130992 2000 WT159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
130993 2000 WZ159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
130994 2000 WA162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
130995 2000 WZ166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
130996 2000 WE167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
130997 2000 WS167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
130998 2000 WY170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130999 2000 WU172 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131000 2000 WL178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also