Danh sách tiểu hành tinh/130001–130100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130001 1999 VC34 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130002 1999 VR35 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130003 1999 VB39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130004 1999 VN42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130005 1999 VE43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
130006 Imranaslam 1999 VB45 04/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
130007 Frankteti 1999 VC45 04/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
130008 1999 VU46 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130009 1999 VH52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130010 1999 VR52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130011 1999 VP53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130012 1999 VR53 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130013 1999 VB56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130014 1999 VZ56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130015 1999 VF57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130016 1999 VU59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130017 1999 VB66 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130018 1999 VK67 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130019 1999 VW68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130020 1999 VC69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130021 1999 VY74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
130022 1999 VD77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
130023 1999 VV77 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130024 1999 VK80 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130025 1999 VU80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130026 1999 VG84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
130027 1999 VC88 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130028 1999 VO90 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130029 1999 VR93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130030 1999 VH95 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130031 1999 VT96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130032 1999 VE98 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130033 1999 VP98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130034 1999 VT99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130035 1999 VA123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
130036 1999 VO125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
130037 1999 VR125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
130038 1999 VM127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
130039 1999 VY136 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130040 1999 VO137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130041 1999 VL140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
130042 1999 VE147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130043 1999 VZ148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130044 1999 VK149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130045 1999 VZ157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130046 1999 VF159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130047 1999 VJ163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130048 1999 VG164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130049 1999 VU166 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130050 1999 VL167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130051 1999 VK168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130052 1999 VO171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130053 1999 VW171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130054 1999 VM173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130055 1999 VY173 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130056 1999 VA177 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130057 1999 VA179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130058 1999 VN179 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130059 1999 VT181 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130060 1999 VO185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130061 1999 VR187 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130062 1999 VU188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130063 1999 VZ191 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130064 1999 VB192 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130065 1999 VC192 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130066 Timhaltigin 1999 VK193 01/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
130067 Marius-Phaneuf 130067|Marius-Phaneuf}} 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
130068 1999 VH196 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
130069 Danielgaudreau 1999 VV196 01/11/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
130070 1999 VK197 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
130071 Claudebrunet 1999 VD198 03/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
130072 Ilincaignat 1999 VL198 03/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
130073 1999 VH204 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
130074 1999 VG205 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
130075 1999 VO217 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130076 1999 VA224 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130077 1999 VA225 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130078 Taschner 1999 WH2 26/11/1999 Linz E. Meyer 1,6 km MPC · JPL
130079 1999 WW2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
130080 1999 WQ6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
130081 1999 WM12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
130082 1999 WP13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
130083 1999 WV14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130084 1999 WM16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
130085 1999 WX16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
130086 1999 WW17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130087 1999 WA25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130088 Grantcunningham 1999 XQ3 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
130089 Saadatanwar 1999 XC5 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130090 Heatherbowles 1999 XJ6 04/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
130091 1999 XC10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130092 1999 XD13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130093 1999 XP14 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130094 1999 XW14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130095 1999 XR16 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130096 1999 XJ19 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130097 1999 XW20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130098 1999 XM21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130099 1999 XU22 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130100 1999 XY28 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL