Danh sách tiểu hành tinh/130301–130400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130301 2000 EP71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130302 2000 EH78 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130303 2000 EO79 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
130304 2000 EY82 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130305 2000 EW88 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130306 2000 EN96 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130307 2000 EP102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130308 2000 EZ102 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
130309 2000 EM103 12/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
130310 2000 EP103 12/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
130311 2000 EW105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
130312 2000 EX107 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
130313 2000 EM120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
130314 Williamodonnell 2000 EU121 11/03/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
130315 2000 EV122 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130316 2000 EK123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
130317 2000 EK124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
130318 2000 EO130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
130319 Danielpelham 2000 EX140 02/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
130320 Maherrassas 2000 EL141 02/03/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
130321 2000 EW163 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
130322 2000 EO166 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130323 2000 ED169 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130324 2000 EC170 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
130325 2000 EV178 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130326 2000 EJ183 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130327 2000 EU189 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130328 2000 FT6 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130329 2000 FG11 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
130330 2000 FK11 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
130331 2000 FJ14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130332 2000 FC23 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
130333 2000 FT23 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
130334 2000 FD24 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
130335 2000 FZ26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
130336 2000 FU27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
130337 2000 FR29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
130338 2000 FO34 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130339 2000 FC39 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
130340 2000 FU43 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130341 2000 FU47 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
130342 2000 FK53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
130343 2000 FB56 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130344 2000 FL57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
130345 2000 FQ57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
130346 2000 FA61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130347 2000 FV63 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130348 2000 FJ72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
130349 2000 FC73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
130350 2000 GS4 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130351 2000 GQ16 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
130352 2000 GU19 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
130353 2000 GD21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
130354 2000 GF25 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130355 2000 GG35 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130356 2000 GW43 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130357 2000 GD47 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130358 2000 GT61 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
130359 2000 GQ65 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
130360 2000 GW70 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
130361 2000 GN86 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130362 2000 GY87 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
130363 2000 GH93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
130364 2000 GJ97 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130365 2000 GV100 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130366 2000 GT116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
130367 2000 GS118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
130368 2000 GF121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130369 2000 GZ124 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
130370 2000 GP129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130371 2000 GZ147 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
130372 2000 GP149 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130373 2000 GU156 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130374 2000 GB164 12/04/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
130375 2000 GX170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
130376 2000 GJ178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
130377 2000 GJ183 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130378 2000 HR 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
130379 2000 HO15 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
130380 2000 HN33 30/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130381 2000 HR35 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130382 2000 HW60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
130383 2000 HA61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
130384 2000 HB77 27/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130385 2000 JS29 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130386 2000 JY33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130387 2000 JJ40 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130388 2000 JY66 01/05/2000 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
130389 2000 JH70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
130390 2000 JW70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
130391 2000 JG81 06/05/2000 La Silla La Silla Obs. 111 km MPC · JPL
130392 2000 KM60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
130393 2000 KV67 30/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
130394 2000 LL14 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130395 2000 LX25 11/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130396 2000 LD31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
130397 2000 LB32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
130398 2000 NR8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130399 2000 NG13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
130400 2000 NP13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL