Danh sách tiểu hành tinh/130201–130300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130201 2000 AE170 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130202 2000 AJ171 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130203 2000 AT176 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130204 2000 AZ176 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130205 2000 AY181 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
130206 2000 AK201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130207 2000 AV205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
130208 2000 AB211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130209 2000 AZ214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
130210 2000 AX217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130211 2000 AF219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
130212 2000 AD220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
130213 2000 AX222 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130214 2000 AC227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
130215 2000 AK228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
130216 2000 AC238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130217 2000 AA239 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130218 2000 AG239 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130219 2000 AG242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
130220 2000 AM245 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
130221 2000 AG248 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
130222 2000 BM 24/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
130223 2000 BA2 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130224 2000 BL7 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130225 2000 BW10 25/01/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
130226 2000 BT20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130227 2000 BC22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
130228 2000 BV32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130229 Igorlazbin 2000 BV33 30/01/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
130230 2000 BN36 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130231 2000 BS38 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
130232 2000 BC50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
130233 2000 CJ8 02/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
130234 2000 CR13 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130235 2000 CC24 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130236 2000 CX24 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
130237 2000 CJ26 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130238 2000 CK32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130239 2000 CU39 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
130240 2000 CD41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,2 km MPC · JPL
130241 2000 CE53 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130242 2000 CR54 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130243 2000 CA75 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130244 2000 CD76 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
130245 2000 CO77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,9 km MPC · JPL
130246 2000 CN83 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
130247 2000 CE85 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130248 2000 CV90 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
130249 Markminer 2000 CS106 05/02/2000 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
130250 2000 CD116 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
130251 2000 CM118 11/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
130252 2000 CN135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
130253 2000 DV2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130254 2000 DJ14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
130255 2000 DQ18 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130256 2000 DG24 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130257 2000 DB31 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130258 2000 DL33 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130259 2000 DV33 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130260 2000 DP38 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
130261 2000 DV38 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130262 2000 DY39 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130263 2000 DP42 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130264 2000 DZ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130265 2000 DB48 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130266 2000 DF50 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
130267 2000 DK53 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130268 2000 DP54 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130269 2000 DU54 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130270 2000 DZ54 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
130271 2000 DJ60 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130272 2000 DY60 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
130273 2000 DV64 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130274 2000 DT65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130275 2000 DD70 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130276 2000 DY76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130277 2000 DT79 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130278 2000 DZ82 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130279 2000 DO87 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130280 2000 DJ103 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130281 2000 EM 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
130282 2000 EZ2 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130283 Elizabethgraham 2000 EB8 04/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 5,7 km MPC · JPL
130284 2000 EL17 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130285 2000 EW18 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130286 2000 EN22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130287 2000 EW27 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
130288 2000 ED35 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130289 2000 EX35 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130290 2000 EO39 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130291 2000 ES39 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130292 2000 ER41 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130293 2000 EH44 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130294 2000 EA59 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130295 2000 EF60 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130296 2000 EF62 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130297 2000 ET62 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
130298 2000 EA68 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
130299 2000 EQ68 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130300 2000 EV69 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL