Danh sách tiểu hành tinh/129301–129400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129301 2005 ST152 25/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
129302 2005 SE161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129303 2005 SA164 27/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
129304 2005 SL164 27/09/2005 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
129305 2005 SK167 28/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129306 2005 SX186 29/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
129307 Tomconnors 2005 SL190 29/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
129308 2005 SB193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
129309 2005 SJ194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129310 2005 SC202 30/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
129311 2005 SP203 30/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
129312 Drouetdaubigny 2005 SH214 30/09/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
129313 2005 SA218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
129314 Dathongolish 2005 SM220 29/09/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
129315 2005 SS257 18/09/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
129316 2005 TY14 03/10/2005 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
129317 2005 TM18 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129318 Sarahschlieder 2005 TC23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
129319 2005 TE23 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129320 2005 TV23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
129321 Tannercampbell 2005 TS24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
129322 2005 TN45 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
129323 2005 TQ47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
129324 Johnweirich 2005 TH72 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
129325 Jedhancock 2005 TW72 05/10/2005 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
129326 2005 TJ83 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129327 Davehamara 2005 TG134 10/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
129328 Loriharrison 2005 TZ171 10/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
129329 2005 TW172 13/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
129330 Karlharshman 2005 UH18 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
129331 2005 UZ25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129332 Markhunten 2005 UJ50 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129333 Ashleylancaster 2005 UR55 23/10/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
129334 2005 UN68 22/10/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
129335 Edwardlittle 2005 UM70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
129336 2005 UC73 23/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
129337 2005 UE74 23/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129338 Andrewlowman 2005 UZ74 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
129339 2005 UT109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129340 2005 UR119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129341 2005 UR131 24/10/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
129342 Ependes 2005 VA4 05/11/2005 Marly P. Kocher 3,0 km MPC · JPL
129343 2063 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
129344 2094 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129345 2116 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
129346 2222 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
129347 2234 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129348 2513 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
129349 2514 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129350 2515 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129351 2652 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
129352 2664 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129353 2719 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
129354 2747 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
129355 3004 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
129356 3067 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
129357 3099 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
129358 3105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
129359 4209 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
129360 4263 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
129361 4324 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
129362 4327 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
129363 4330 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129364 4719 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
129365 4751 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
129366 4752 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
129367 4795 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
129368 4823 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
129369 4909 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
129370 6258 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
129371 6266 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
129372 6291 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129373 6318 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
129374 6340 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
129375 6350 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129376 6357 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
129377 6716 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
129378 6729 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
129379 6799 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
129380 6839 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
129381 6850 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
129382 6852 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
129383 7623 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129384 1218 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129385 4041 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
129386 1027 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
129387 1129 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
129388 1149 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
129389 1285 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
129390 1291 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129391 1319 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
129392 1339 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
129393 1362 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
129394 1402 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
129395 1421 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
129396 1424 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
129397 1508 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
129398 2109 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
129399 2186 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
129400 2321 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 790 m MPC · JPL