Danh sách tiểu hành tinh/130101–130200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130101 1999 XM29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130102 1999 XO30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130103 1999 XR30 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130104 1999 XB41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130105 1999 XW42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130106 1999 XT47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130107 1999 XS51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130108 1999 XQ58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130109 1999 XC65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130110 1999 XQ65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130111 1999 XR67 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130112 1999 XF70 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130113 1999 XY72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130114 1999 XS73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130115 1999 XO78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130116 1999 XH79 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130117 1999 XD80 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130118 1999 XR80 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130119 1999 XH81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130120 1999 XH84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130121 1999 XH86 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130122 1999 XZ90 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130123 1999 XJ92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130124 1999 XJ105 10/12/1999 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 1,5 km MPC · JPL
130125 1999 XV105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
130126 Stillmanchase 1999 XW106 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130127 Zoltanfarkas 1999 XC110 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130128 Tarafisher 1999 XG118 05/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
130129 1999 XS127 12/12/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
130130 1999 XB133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130131 1999 XC133 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130132 1999 XQ133 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
130133 1999 XP134 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130134 1999 XR135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130135 1999 XF136 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130136 1999 XP137 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
130137 1999 XT137 11/12/1999 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
130138 1999 XT145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130139 1999 XF148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130140 1999 XC150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
130141 1999 XZ153 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130142 1999 XP157 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130143 1999 XC177 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130144 1999 XQ182 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130145 1999 XD186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130146 1999 XS191 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130147 1999 XF199 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130148 1999 XT202 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130149 1999 XZ204 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130150 1999 XJ206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
130151 1999 XB209 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130152 1999 XV213 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130153 1999 XA217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130154 1999 XQ220 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130155 1999 XD223 15/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
130156 1999 XS225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
130157 1999 XL228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
130158 Orsonjohn 1999 XD231 07/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
130159 1999 XH233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
130160 1999 XP235 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130161 Iankubik 1999 XG237 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130162 1999 YM 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130163 1999 YX5 29/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130164 1999 YW9 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
130165 1999 YV11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
130166 1999 YL17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
130167 1999 YV27 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130168 1999 YX27 30/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130169 2000 AG1 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130170 2000 AL4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
130171 2000 AS6 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130172 2000 AU6 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130173 2000 AU10 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130174 2000 AO18 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130175 2000 AL20 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
130176 2000 AO28 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130177 2000 AH36 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130178 2000 AD39 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130179 2000 AC45 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130180 2000 AP52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130181 2000 AZ52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130182 2000 AZ55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130183 2000 AS58 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130184 2000 AA60 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
130185 2000 AE66 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130186 2000 AE70 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130187 2000 AJ83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130188 2000 AZ85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130189 2000 AY86 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130190 2000 AG90 05/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
130191 2000 AS92 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130192 2000 AB93 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130193 2000 AM95 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130194 2000 AZ128 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130195 2000 AM129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130196 2000 AW133 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130197 2000 AL152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130198 2000 AY152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130199 2000 AC161 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130200 2000 AG167 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL