Danh sách tiểu hành tinh/129101–129200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129101 Geoffcollyer 2004 XF6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
129102 Charliecamarotte 2004 XO9 02/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
129103 2004 XG15 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129104 2004 XW17 07/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
129105 2004 XT20 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
129106 2004 XD21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129107 2004 XH21 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
129108 Kristianwaldorff 2004 XO24 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
129109 2004 XF32 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129110 2004 XM40 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
129111 2004 XE48 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129112 2004 XZ59 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129113 2004 XT63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129114 Oliverwalthall 2004 XZ72 09/12/2004 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
129115 2004 XE79 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
129116 2004 XN102 12/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129117 2004 XZ105 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
129118 2004 XP109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129119 Ericmuhle 2004 XA111 14/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
129120 2004 XS120 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129121 2004 XS123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129122 2004 XA126 11/12/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
129123 2004 XY142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129124 2004 XB144 12/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129125 Chrisvoth 2004 XA162 15/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
129126 2004 XJ165 02/12/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
129127 2004 XA167 02/12/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
129128 2004 XE182 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
129129 2004 YJ 17/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129130 2004 YP20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
129131 2004 YY27 17/12/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
129132 2004 YS28 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129133 2004 YZ31 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
129134 2005 AC5 06/01/2005 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
129135 2005 AD21 06/01/2005 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
129136 2005 AM22 07/01/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
129137 Hippolochos 2005 AP27 13/01/2005 Vicques M. Ory 15 km MPC · JPL
129138 Williamfrost 2005 AN38 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
129139 2005 AV48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
129140 2005 AO50 13/01/2005 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
129141 2005 AL57 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129142 2005 AS60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
129143 2005 BZ16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129144 2005 BP25 18/01/2005 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
129145 2005 CE 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 17 km MPC · JPL
129146 Stevenglenn 2005 CF38 04/02/2005 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
129147 2005 CY70 01/02/2005 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
129148 Sheilahaggard 2005 ET49 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
129149 Richwitherspoon 2005 EP51 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
129150 2005 EF93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129151 Angelaboggs 2005 EE99 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
129152 Jaystpierre 2005 EQ133 09/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
129153 2005 EL140 10/03/2005 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
129154 Georgesondecker 2005 EG188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
129155 2005 EV260 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129156 2005 EN264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
129157 2005 ET305 10/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,3 km MPC · JPL
129158 Michaelmellman 2005 FD8 30/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129159 2005 GS16 02/04/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129160 Ericpeters 2005 GH41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
129161 Mykallefevre 2005 GP64 02/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
129162 2005 GF65 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
129163 2005 GX69 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129164 2005 GE97 07/04/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
129165 Kevinstout 2005 GP113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
129166 2005 GX161 14/04/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129167 Dianelambert 2005 JZ18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
129168 2005 JR27 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129169 2005 JU77 10/05/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
129170 2005 JK124 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
129171 2005 JE132 13/05/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
129172 Jodizareski 2005 JP137 13/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129173 Mattgoman 2005 JG139 13/05/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
129174 2005 JK179 14/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
129175 2005 KT11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
129176 Gerardcarter 2005 LM2 02/06/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
129177 Jeanneeha 2005 LN2 02/06/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
129178 2005 LK6 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129179 2005 LN15 04/06/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129180 2005 LB17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
129181 2005 LM34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129182 2005 LK38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129183 2005 LH39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129184 2005 LL41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129185 Jonburroughs 2005 LO47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
129186 Joshgrindlay 2005 LJ48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
129187 Danielalfred 2005 LB50 11/06/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
129188 Dangallagher 2005 MM4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
129189 2005 ML8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129190 2005 MW12 29/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
129191 2005 MG15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
129192 2005 MQ32 28/06/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
129193 2005 MU39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
129194 2005 MS40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
129195 2005 ML46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129196 Mitchbeiser 2005 MV52 30/06/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
129197 2005 NC 02/07/2005 New Mexico Skies A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
129198 2005 NW2 03/07/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129199 2005 NK7 02/07/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
129200 2005 NC9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL