Danh sách tiểu hành tinh/129001–129100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129001 2004 TY247 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
129002 2004 TR256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
129003 2004 TJ268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129004 2004 TS286 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129005 2004 TK291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129006 2004 TV294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
129007 2004 TP296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129008 2004 TV296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129009 2004 TT302 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129010 2004 TB303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129011 2004 TG306 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129012 2004 TM307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129013 2004 TX310 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129014 2004 TE317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129015 2004 TJ321 11/10/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
129016 2004 TS321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129017 2004 TD324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129018 2004 TF324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
129019 2004 TS325 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129020 2004 TL328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129021 2004 TS330 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129022 2004 TM335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129023 2004 TB336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129024 2004 TA339 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
129025 2004 TX343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
129026 Conormcmenamin 2004 TE345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
129027 2004 TJ345 15/10/2004 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
129028 2004 TR346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
129029 2004 TQ348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129030 2004 TR349 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
129031 2004 TW349 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129032 2004 TS356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
129033 2004 TV356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
129034 2004 TH360 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129035 2004 US2 18/10/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
129036 2004 UC4 16/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
129037 2004 UL4 16/10/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
129038 2004 UY4 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
129039 2004 UC5 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129040 2004 UY5 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129041 2004 UV7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
129042 2004 VF2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
129043 2004 VN3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129044 2004 VW3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129045 2004 VR4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
129046 2004 VY4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
129047 2004 VR5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
129048 2004 VV5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
129049 2004 VQ6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129050 Lowellcogburn 2004 VW9 03/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129051 Chrismay 2004 VO10 03/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
129052 Nîmeshdave 2004 VC11 03/11/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
129053 Derekshannon 2004 VP12 03/11/2004 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
129054 2004 VM13 01/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129055 2004 VC16 05/11/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
129056 2004 VQ17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129057 2004 VL18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129058 2004 VQ18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129059 2004 VS18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
129060 Huntskretsch 2004 VH21 04/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
129061 Karlfortney 2004 VM22 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
129062 2004 VL25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
129063 Joshwood 2004 VF26 04/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
129064 Jeanneladewig 2004 VT26 04/11/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
129065 2004 VV27 05/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129066 2004 VY28 07/11/2004 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
129067 2004 VD31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129068 Alexmay 2004 VU52 04/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
129069 2004 VD53 05/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
129070 2004 VV53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
129071 Catriegle 2004 VF54 03/11/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
129072 2004 VD57 05/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
129073 Sandyfreund 2004 VP59 09/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
129074 2004 VE61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
129075 2004 VA62 06/11/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
129076 2004 VB62 06/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
129077 2004 VC62 06/11/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129078 Animoo 2004 VL65 08/11/2004 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
129079 2004 VZ70 07/11/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
129080 2004 VM73 06/11/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
129081 2004 VH75 14/11/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,7 km MPC · JPL
129082 Oliviabillett 2004 VK76 12/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
129083 2004 VC80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
129084 2004 VM88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
129085 2004 VY88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
129086 2004 VK89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129087 2004 VW90 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129088 2004 VE91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
129089 2004 VX91 03/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
129090 2004 WB 17/11/2004 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
129091 2004 WE5 18/11/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
129092 Snowdonia 2004 WB10 19/11/2004 Haleakala-Faulkes Faulkes Project 3,8 km MPC · JPL
129093 2004 WR10 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
129094 2004 XZ 01/12/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
129095 Martyschmitzer 2004 XC1 01/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
129096 Andrewleung 2004 XU1 01/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
129097 2004 XX1 01/12/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
129098 2004 XQ2 01/12/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
129099 Spoelhof 2004 XU3 03/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,6 km MPC · JPL
129100 Aaronammons 2004 XY4 02/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL