Danh sách tiểu hành tinh/129901–130000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129901 1999 TM53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129902 1999 TO61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
129903 1999 TO64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129904 1999 TF69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
129905 1999 TV69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129906 1999 TF78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129907 1999 TN78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129908 1999 TN89 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129909 1999 TH97 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
129910 1999 TO97 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129911 1999 TH99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129912 1999 TK99 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
129913 1999 TW99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129914 1999 TR101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129915 1999 TA107 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129916 1999 TJ108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129917 1999 TH114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129918 1999 TP115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129919 1999 TJ116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129920 1999 TY119 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129921 1999 TF123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129922 1999 TD124 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
129923 1999 TJ126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129924 1999 TK127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129925 1999 TM127 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129926 1999 TO127 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129927 1999 TU127 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129928 1999 TN131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129929 1999 TV141 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129930 1999 TX141 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129931 1999 TV144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129932 1999 TB148 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129933 1999 TE149 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
129934 1999 TA151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129935 1999 TJ153 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
129936 1999 TY153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129937 1999 TH156 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129938 1999 TA163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129939 1999 TH163 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129940 1999 TS166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129941 1999 TB170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129942 1999 TX171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
129943 1999 TK174 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129944 1999 TC182 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
129945 1999 TS184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129946 1999 TQ191 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
129947 1999 TB195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129948 1999 TL212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
129949 1999 TG213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129950 1999 TH214 15/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
129951 1999 TV219 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
129952 1999 TW220 01/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
129953 1999 TE225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129954 Corksauve 1999 TA236 03/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
129955 Eriksyrstad 1999 TY248 08/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
129956 1999 TT255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129957 1999 TQ262 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129958 1999 TV265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129959 1999 TW272 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
129960 1999 TP276 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129961 1999 TP288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129962 Williamverts 1999 TY294 01/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
129963 Marvinwalthall 1999 TZ296 02/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
129964 1999 TY314 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129965 1999 UZ4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129966 Michaelward 1999 UU5 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
129967 1999 UL10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129968 Mitchwhiteley 1999 UA15 29/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
129969 Bradwilliams 1999 UV16 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129970 1999 UH19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129971 1999 UM22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129972 1999 UF23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129973 Michaeldaly 1999 UW25 30/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
129974 1999 US33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129975 1999 UA36 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129976 1999 UJ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129977 1999 UK36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129978 1999 UC39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
129979 1999 UF40 16/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129980 Catherinejohnson 1999 UN42 28/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
129981 1999 UZ44 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129982 Jeffseabrook 1999 UJ45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
129983 1999 UR48 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129984 1999 UC51 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
129985 Jimfreemantle 1999 UP51 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
129986 1999 UP53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129987 1999 UL62 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
129988 Camerondickinson 1999 VH4 01/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129989 1999 VS5 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129990 1999 VW13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129991 1999 VL14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129992 1999 VQ16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129993 1999 VN18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
129994 1999 VQ18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
129995 1999 VA20 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
129996 1999 VF25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
129997 1999 VH28 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129998 1999 VA31 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
129999 1999 VM33 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130000 1999 VX33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also