Danh sách tiểu hành tinh/129601–129700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129601 1997 WE9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129602 1997 WA12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
129603 1997 WF12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129604 1997 WL12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
129605 1997 WH29 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129606 1997 WU57 26/11/1997 La Silla UDTS 2,4 km MPC · JPL
129607 1997 WE58 30/11/1997 La Silla UDTS 1,0 km MPC · JPL
129608 1997 YQ8 24/12/1997 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,1 km MPC · JPL
129609 1997 YO16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 1,8 km MPC · JPL
129610 1998 AA1 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
129611 1998 AE2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129612 1998 AS2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129613 1998 BR6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
129614 1998 BB25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
129615 1998 BP30 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129616 1998 BP34 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129617 1998 BV41 30/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,5 km MPC · JPL
129618 1998 DS11 24/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
129619 1998 DR17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129620 1998 EA3 01/03/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
129621 1998 ES5 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129622 1998 FV2 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129623 1998 FS20 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129624 1998 FT25 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129625 1998 FJ133 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129626 1998 HN1 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129627 1998 HA3 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129628 1998 HH12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129629 1998 HW31 22/04/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
129630 1998 HK32 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129631 1998 HF35 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129632 1998 HV36 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129633 1998 HD38 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129634 1998 HP43 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
129635 1998 HN53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129636 1998 HF89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129637 1998 HH96 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129638 1998 HE137 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129639 1998 HS150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129640 1998 KB1 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129641 1998 KC1 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129642 1998 KU5 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129643 1998 KH6 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129644 1998 KQ8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
129645 1998 KA22 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129646 1998 KR26 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
129647 1998 LX2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
129648 1998 MB4 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
129649 1998 MM4 18/06/1998 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 3,8 km MPC · JPL
129650 1998 MC19 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129651 1998 MF24 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129652 1998 OA4 24/07/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
129653 1998 QL3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129654 1998 QA12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
129655 1998 QT15 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
129656 1998 QO16 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129657 1998 QQ33 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
129658 1998 QV44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
129659 1998 QZ44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129660 1998 QJ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
129661 1998 QR54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
129662 1998 QJ57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129663 1998 QS57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129664 1998 QS80 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
129665 1998 QX84 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129666 1998 QT97 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129667 1998 QY104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
129668 1998 QE111 28/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
129669 1998 RY 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
129670 1998 RU6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
129671 1998 RA23 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129672 1998 RR24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129673 1998 RN27 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129674 1998 RQ36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129675 1998 RV36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129676 1998 RM42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129677 1998 RZ43 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
129678 1998 RQ50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129679 1998 RP57 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
129680 1998 RF58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129681 1998 RB60 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
129682 1998 RQ67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
129683 1998 RO71 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129684 1998 RD73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129685 1998 RX75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
129686 1998 RB78 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
129687 1998 SO8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129688 1998 SK14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
129689 1998 SN15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
129690 1998 SF16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129691 1998 SH16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129692 1998 SR25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
129693 1998 SW39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129694 1998 SP46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129695 1998 SY46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
129696 1998 SG62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
129697 1998 SO69 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129698 1998 SH77 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
129699 1998 SN82 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129700 1998 SS89 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL