Danh sách tiểu hành tinh/129701–129800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129701 1998 SL93 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129702 1998 SH118 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129703 1998 SU120 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
129704 1998 SG124 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
129705 1998 SV135 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
129706 1998 SZ143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
129707 1998 SM147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
129708 1998 SM150 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129709 1998 SW157 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129710 1998 SX159 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129711 1998 SH168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
129712 1998 TH3 14/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
129713 1998 TR4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129714 1998 TE19 14/10/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
129715 1998 TW24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
129716 1998 TA28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129717 1998 TT34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
129718 1998 UR13 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129719 1998 UG14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129720 1998 UZ30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
129721 1998 VU2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
129722 1998 VK19 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
129723 1998 VU19 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129724 1998 VV33 11/11/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
129725 1998 VQ34 14/11/1998 Uenohara N. Kawasato 5,1 km MPC · JPL
129726 1998 VP37 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
129727 1998 VX49 11/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
129728 1998 WT9 16/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
129729 1998 WB19 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
129730 1998 WF21 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129731 1998 WC28 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
129732 1998 WP33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
129733 1998 XM13 15/12/1998 Caussols ODAS 8,1 km MPC · JPL
129734 1998 XY24 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129735 1998 YU 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
129736 1998 YW21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129737 1999 AA9 09/01/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
129738 1999 BT 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
129739 1999 CA9 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129740 1999 CK34 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129741 1999 CT51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129742 1999 CU65 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
129743 1999 CF82 15/02/1999 Monte Agliale S. Donati 1,4 km MPC · JPL
129744 1999 CP108 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129745 1999 CX109 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129746 1999 CE119 10/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 93 km MPC · JPL
129747 1999 CZ133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129748 1999 CB136 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129749 1999 CJ137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129750 1999 CA143 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129751 1999 CP145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129752 1999 CX146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129753 1999 DG3 21/02/1999 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
129754 1999 EE 09/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
129755 1999 EK8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129756 1999 EG13 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129757 1999 FX3 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
129758 1999 FG44 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129759 1999 FU60 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
129760 1999 GO2 05/04/1999 Majorca Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
129761 1999 GL6 14/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
129762 1999 GZ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129763 1999 GD11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129764 1999 GK25 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129765 1999 GG36 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129766 1999 GC43 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129767 1999 GT53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
129768 1999 GG61 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129769 1999 HN 17/04/1999 Ondřejov P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
129770 1999 HV 18/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
129771 1999 HQ1 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129772 1999 HR11 17/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 161 km MPC · JPL
129773 Catmerrill 1999 JJ1 08/05/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
129774 1999 JM5 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
129775 1999 JU11 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
129776 1999 JL13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
129777 1999 JO23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129778 1999 JY35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129779 1999 JV38 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129780 1999 JJ42 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
129781 1999 JK46 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129782 1999 JJ53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
129783 1999 JG55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129784 1999 JB57 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129785 1999 JF64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
129786 1999 JU64 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
129787 1999 JZ71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
129788 1999 JV73 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129789 1999 JT85 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129790 1999 JN108 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
129791 1999 JC109 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129792 1999 JR110 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129793 1999 JH111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129794 1999 JT116 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129795 1999 JP118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
129796 1999 JE121 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
129797 1999 JW123 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129798 1999 JL129 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
129799 1999 JT130 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
129800 1999 JS131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL