Danh sách tiểu hành tinh/128601–128700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128601 2004 QS12 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
128602 Careyparish 2004 QL13 21/08/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
128603 2004 QP13 22/08/2004 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
128604 Markfisher 2004 QO14 21/08/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
128605 2004 QF15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128606 2004 QY17 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128607 Richhund 2004 QJ18 20/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
128608 Chucklove 2004 QR18 21/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
128609 2004 QB19 22/08/2004 Kvistaberg UDAS 6,8 km MPC · JPL
128610 Stasiahabenicht 2004 QR20 20/08/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
128611 Paulnowak 2004 QB21 20/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
128612 2004 QW21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128613 2004 QB22 24/08/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
128614 Juliabest 2004 QO24 21/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
128615 Jimharris 2004 QR24 26/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
128616 2004 QA25 24/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
128617 2004 QB25 24/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
128618 2004 QH25 19/08/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
128619 2004 QN25 25/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128620 2004 QC26 25/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128621 2004 RD 02/09/2004 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
128622 Rudiš 2004 RU 04/09/2004 Kleť KLENOT 3,9 km MPC · JPL
128623 2004 RP2 05/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
128624 2004 RU3 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
128625 2004 RO4 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
128626 2004 RF7 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128627 Ottmarsheim 2004 RM8 06/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 5,6 km MPC · JPL
128628 2004 RX8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,2 km MPC · JPL
128629 2004 RS10 07/09/2004 Vicques M. Ory 5,6 km MPC · JPL
128630 2004 RM11 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
128631 2004 RN11 06/09/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
128632 2004 RT11 07/09/2004 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
128633 Queyras 2004 RF12 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 7,9 km MPC · JPL
128634 2004 RF13 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128635 2004 RE19 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128636 2004 RJ22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
128637 2004 RK22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
128638 2004 RT22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128639 2004 RU22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128640 2004 RZ22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
128641 2004 RE25 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
128642 2004 RK27 06/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
128643 2004 RM30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128644 2004 RW32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128645 2004 RA35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128646 2004 RT36 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128647 2004 RC39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
128648 2004 RT42 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128649 2004 RC44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128650 2004 RN44 08/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
128651 2004 RP44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128652 2004 RJ45 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
128653 2004 RT45 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128654 2004 RU47 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128655 2004 RD49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128656 2004 RG49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128657 2004 RN50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128658 2004 RJ51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128659 2004 RC52 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128660 2004 RH55 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128661 2004 RT55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128662 2004 RW55 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128663 2004 RY55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128664 2004 RJ56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128665 2004 RK57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128666 2004 RE59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128667 2004 RL59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128668 2004 RP60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128669 2004 RA61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128670 2004 RB61 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128671 2004 RG61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128672 2004 RK61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128673 2004 RM61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128674 2004 RJ62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128675 2004 RU62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128676 2004 RC63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128677 2004 RD63 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
128678 2004 RW64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128679 2004 RB65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128680 2004 RF69 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128681 2004 RS75 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128682 2004 RT75 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128683 2004 RJ77 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
128684 2004 RN77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128685 2004 RT79 07/09/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
128686 2004 RE80 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128687 2004 RV81 08/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
128688 2004 RT82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128689 2004 RE83 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128690 2004 RZ85 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128691 2004 RL89 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128692 2004 RO90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128693 2004 RZ92 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128694 2004 RD93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128695 2004 RH97 08/09/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
128696 2004 RV97 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128697 2004 RW97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128698 2004 RD99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128699 2004 RX99 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128700 2004 RA100 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL