Danh sách tiểu hành tinh/129501–129600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129501 1995 HJ5 28/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129502 1995 MT6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129503 1995 OZ1 24/07/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,9 km MPC · JPL
129504 1995 SU8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129505 1995 SE24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
129506 1995 SJ32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129507 1995 SU45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129508 1995 SO52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129509 1995 ST52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129510 1995 SQ85 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129511 1995 TN7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
129512 1995 UZ1 21/10/1995 Ondřejov P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
129513 1995 UD10 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
129514 1995 UJ13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129515 1995 UX17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129516 1995 UR22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
129517 1995 UM31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129518 1995 VU11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129519 1995 VG16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
129520 1995 WP3 21/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
129521 1995 WH40 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129522 1995 XY3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129523 1995 XY4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129524 1995 YK8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129525 1996 AG11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
129526 1996 AZ11 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129527 1996 AJ14 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129528 1996 BQ8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
129529 1996 EM7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129530 1996 EB9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129531 1996 EX9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
129532 1996 EO13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129533 1996 EN14 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
129534 1996 HA5 19/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
129535 1996 HH7 19/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
129536 1996 JQ6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
129537 1996 KA2 16/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129538 1996 NM 14/07/1996 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
129539 1996 NO1 15/07/1996 Lime Creek R. Linderholm 1,5 km MPC · JPL
129540 1996 PU2 13/08/1996 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
129541 1996 PQ9 09/08/1996 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
129542 1996 RK5 15/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 9,1 km MPC · JPL
129543 1996 RU5 14/09/1996 Stroncone A. Vagnozzi 1,1 km MPC · JPL
129544 1996 RE24 07/09/1996 Nanyo T. Okuni 3,6 km MPC · JPL
129545 1996 SE3 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129546 1996 TZ1 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
129547 1996 TC6 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
129548 1996 TC7 11/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
129549 1996 TG9 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129550 Fukuten 1996 TN14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 2,7 km MPC · JPL
129551 1996 TQ19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129552 1996 TH30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129553 1996 TZ45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
129554 1996 TC63 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
129555 Armazones 1996 UB3 30/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
129556 1996 VY5 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
129557 1996 XA1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
129558 1996 XQ8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129559 1996 YH 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
129560 1997 CW12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129561 Chuhachi 1997 CS21 09/02/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 3,6 km MPC · JPL
129562 1997 CJ23 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129563 1997 ER8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129564 Christy 1997 ER40 07/03/1997 Anderson Mesa M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
129565 1997 GS1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129566 1997 GS8 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
129567 1997 GR9 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
129568 1997 GE11 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
129569 1997 GJ21 06/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
129570 1997 GE34 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
129571 1997 GS35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
129572 1997 GF44 06/04/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
129573 1997 HY1 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129574 1997 JU8 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129575 1997 LM 03/06/1997 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
129576 1997 RG2 04/09/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
129577 1997 RA8 09/09/1997 Dynic A. Sugie 1,3 km MPC · JPL
129578 1997 RM10 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
129579 1997 SF1 21/09/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
129580 1997 SV3 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
129581 1997 SB6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
129582 1997 SC9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129583 1997 SV14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
129584 1997 SY17 29/09/1997 Needville W. G. Dillon 830 m MPC · JPL
129585 1997 SM21 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
129586 1997 TE18 03/10/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 7,3 km MPC · JPL
129587 1997 TH21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129588 1997 TN21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
129589 1997 UD 20/10/1997 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
129590 1997 UN 19/10/1997 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
129591 1997 UL12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129592 1997 UP24 30/10/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
129593 1997 UZ24 27/10/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
129594 1997 UP25 25/10/1997 La Silla UDTS 1,3 km MPC · JPL
129595 Vand 1997 VD 02/11/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
129596 1997 VR1 02/11/1997 Nanyo T. Okuni 4,4 km MPC · JPL
129597 1997 VT1 04/11/1997 Kleť Kleť Obs. 1,3 km MPC · JPL
129598 1997 VL3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
129599 1997 VD8 06/11/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
129600 1997 WZ1 19/11/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL