Danh sách tiểu hành tinh/128501–128600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128501 2004 PO17 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128502 2004 PD18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
128503 2004 PF18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
128504 2004 PP18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
128505 2004 PK19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
128506 2004 PF30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
128507 2004 PO31 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128508 2004 PJ33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128509 2004 PS34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
128510 2004 PA35 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
128511 2004 PO37 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128512 2004 PS37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128513 2004 PU37 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128514 2004 PC38 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128515 2004 PR38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128516 2004 PS38 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128517 2004 PX38 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
128518 2004 PE39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
128519 2004 PV40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128520 2004 PZ40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128521 2004 PA41 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
128522 2004 PD42 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
128523 Johnmuir 2004 PX42 11/08/2004 Francisquito R. E. Jones 960 m MPC · JPL
128524 2004 PR43 06/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128525 2004 PD48 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
128526 2004 PX48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128527 2004 PV49 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128528 2004 PY49 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128529 2004 PT52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128530 2004 PW52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128531 2004 PY52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128532 2004 PG56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
128533 2004 PS56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128534 2004 PV57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128535 2004 PY58 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128536 2004 PG59 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128537 2004 PS59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128538 2004 PU60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128539 2004 PD65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128540 2004 PV65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128541 2004 PC66 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128542 2004 PT66 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128543 2004 PO67 05/08/2004 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
128544 2004 PV67 06/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128545 2004 PJ68 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
128546 2004 PF72 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128547 2004 PN72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128548 2004 PY72 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128549 2004 PZ72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128550 2004 PL73 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128551 2004 PW75 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
128552 2004 PA77 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128553 2004 PF77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128554 2004 PL79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128555 2004 PO79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128556 2004 PG83 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128557 2004 PX83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128558 2004 PT85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128559 2004 PJ88 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128560 2004 PL88 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128561 2004 PK90 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128562 Murdin 2004 PM90 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
128563 2004 PS90 10/08/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128564 2004 PX90 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128565 2004 PY92 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
128566 2004 PZ92 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
128567 2004 PJ93 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128568 2004 PK94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128569 2004 PM97 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128570 2004 PV99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128571 2004 PB100 11/08/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
128572 2004 PN101 11/08/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
128573 2004 PO101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128574 2004 PX101 11/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128575 2004 PL102 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128576 2004 PB104 12/08/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
128577 2004 PO104 15/08/2004 Siding Spring SSS 10 km MPC · JPL
128578 2004 PW104 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
128579 2004 PH105 09/08/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
128580 2004 PT105 14/08/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128581 2004 PX105 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
128582 2004 PC106 15/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
128583 2004 PU108 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128584 2004 PR112 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128585 Alfredmaria 2004 QV 18/08/2004 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
128586 Jeremias 2004 QW 16/08/2004 Altschwendt W. Ries 6,7 km MPC · JPL
128587 2004 QU1 19/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128588 2004 QW1 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128589 2004 QY1 19/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128590 2004 QO3 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128591 2004 QD4 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
128592 2004 QM5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
128593 Balfourwhitney 2004 QU6 20/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
128594 2004 QJ8 16/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
128595 2004 QK10 21/08/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
128596 2004 QS10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
128597 2004 QA11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
128598 2004 QO11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
128599 2004 QP11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
128600 2004 QT11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL