Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/128301–128400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128301 2003 YZ139 28/12/2003 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
128302 2004 AR9 15/01/2004 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
128303 2004 AS26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
128304 2004 BV10 17/01/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
128305 2004 BL47 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
128306 2004 BD55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128307 2004 BV56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128308 2004 BV72 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128309 2004 BV93 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128310 2004 BM114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128311 2004 CG74 11/02/2004 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
128312 2004 CN75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
128313 2004 CB95 12/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
128314 Coraliejackman 2004 CB109 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
128315 Dereknelson 2004 DK22 17/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
128316 2004 DG42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128317 2004 DO44 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128318 2004 ER18 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128319 2004 EF25 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128320 2004 EX35 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
128321 Philipdumont 2004 EF43 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
128322 2004 EH60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128323 Peterwolff 2004 ES72 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
128324 2004 EQ79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
128325 2004 EF115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
128326 2004 FN 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128327 Ericcarranza 2004 FP14 16/03/2004 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
128328 2004 FU15 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
128329 2004 FK21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
128330 2004 FX27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128331 2004 FM46 17/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
128332 2004 FC50 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128333 2004 FL55 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128334 2004 FO65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128335 2004 FP79 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128336 2004 FP107 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128337 2004 FD111 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128338 2004 FQ111 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128339 2004 FP118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128340 2004 FM121 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128341 Dalestanbridge 2004 FR128 27/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
128342 2004 FS157 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128343 Brianpage 2004 GQ5 11/04/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
128344 2004 GW7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
128345 Danielbamberger 2004 GY18 15/04/2004 Emerald Lane L. Ball 2,4 km MPC · JPL
128346 2004 GQ19 15/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
128347 2004 GB23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128348 Jasonleonard 2004 GK27 15/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
128349 2004 GP30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128350 2004 GE31 13/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
128351 2004 GD35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
128352 2004 GY37 14/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
128353 2004 GK39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
128354 2004 GL42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
128355 2004 GE66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
128356 2004 GD76 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128357 2004 HV2 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
128358 2004 HS4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128359 2004 HV4 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128360 2004 HK18 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128361 2004 HP18 17/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128362 2004 HW19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128363 2004 HL28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128364 2004 HM29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128365 2004 HJ44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128366 2004 HX44 21/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
128367 2004 HM53 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
128368 2004 HH59 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128369 2004 HT62 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128370 2004 HB72 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128371 2004 HO74 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
128372 Danielwibben 2004 JE2 09/05/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
128373 Kevinjohnson 2004 JV5 12/05/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
128374 2004 JW26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128375 2004 JO27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128376 2004 JS27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128377 2004 JB28 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
128378 2004 JB29 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128379 2004 JQ33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128380 2004 JF34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128381 2004 JB35 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128382 2004 JH35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128383 2004 JW52 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
128384 2004 KV3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128385 2004 KD4 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128386 2004 KL5 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128387 2004 KH8 16/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128388 2004 KD13 23/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128389 Dougleland 2004 KG14 22/05/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
128390 2004 KQ14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
128391 2004 LQ 08/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
128392 2004 LY 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
128393 2004 LE3 06/06/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
128394 2004 LG3 06/06/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
128395 2004 LE5 12/06/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
128396 2004 LK5 12/06/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
128397 2004 LL5 06/06/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
128398 2004 LU6 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128399 2004 LO7 11/06/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128400 2004 LD8 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL