Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/127501–127600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127501 2002 TN59 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127502 2002 TP59 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
127503 2002 TR59 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127504 2002 TW66 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127505 2002 TF80 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127506 2002 TA91 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
127507 2002 TU131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127508 2002 TU216 06/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
127509 2002 TP220 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127510 2002 TM229 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127511 2002 TY233 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127512 2002 TE240 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127513 2002 TD250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127514 2002 TS295 13/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127515 Nitta 2002 TY306 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
127516 Oravetz 2002 TT307 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
127517 Kaikepan 2002 TJ371 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,8 km MPC · JPL
127518 2002 UH16 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127519 2002 UJ16 30/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
127520 2002 UQ29 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127521 2002 VK14 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
127522 2002 VD24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127523 2002 VN47 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127524 2002 VV59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127525 2002 VE60 03/11/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
127526 2002 VU100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
127527 2002 VT114 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127528 2002 VM119 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127529 2002 VL125 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127530 2002 VX127 15/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127531 2002 WS5 23/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127532 2002 WH9 24/11/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
127533 2002 WZ9 24/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127534 2002 WR17 30/11/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
127535 2002 XL14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127536 2002 XO26 03/12/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
127537 2002 XU29 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127538 2002 XV45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127539 2002 XV46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127540 2002 XQ63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127541 2002 XZ65 12/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127542 2002 XR66 10/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
127543 2002 XA73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127544 2002 XD81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127545 Crisman 2002 XZ91 04/12/2002 Kitt Peak R. Millis 1,4 km MPC · JPL
127546 2002 XU93 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 170 km MPC · JPL
127547 2002 XG94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
127548 2002 YM 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127549 2002 YH1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127550 2002 YB2 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127551 2002 YQ3 28/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127552 2002 YF5 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127553 2002 YN9 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127554 2002 YW9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127555 2002 YT11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127556 2002 YW11 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127557 2002 YA12 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127558 2002 YM23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127559 2002 YZ23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127560 2002 YQ26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127561 2002 YC28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127562 2002 YH31 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
127563 2002 YF32 31/12/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
127564 2003 AX 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127565 2003 AM5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127566 2003 AL6 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127567 2003 AS8 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
127568 2003 AV9 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127569 2003 AQ13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127570 2003 AH16 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127571 2003 AM17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127572 2003 AR30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127573 2003 AT30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
127574 2003 AG34 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127575 2003 AL41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127576 2003 AT41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127577 2003 AF44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127578 2003 AA53 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
127579 2003 AJ58 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
127580 2003 AD59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127581 2003 AW59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127582 2003 AK61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127583 2003 AG64 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127584 2003 AD67 07/01/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
127585 2003 AW70 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127586 2003 AY79 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127587 2003 AQ82 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127588 2003 AL88 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127589 2003 AS91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
127590 2003 BY1 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
127591 2003 BF6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
127592 2003 BB7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127593 2003 BC11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127594 2003 BL12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
127595 2003 BN12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
127596 2003 BA15 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
127597 2003 BK15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127598 2003 BH16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
127599 2003 BE18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127600 2003 BT18 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL