Danh sách tiểu hành tinh/127901–128000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127901 2003 GD22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
127902 2003 GG22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
127903 2003 GT22 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127904 2003 GB23 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127905 2003 GE23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
127906 2003 GV23 06/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127907 2003 GW23 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127908 2003 GM26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127909 2003 GU26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
127910 2003 GV26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
127911 2003 GG27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
127912 2003 GY28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127913 2003 GD29 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127914 2003 GK29 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127915 2003 GB35 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127916 2003 GC38 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127917 2003 GW38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
127918 2003 GB40 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127919 2003 GR43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127920 2003 GH44 09/04/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
127921 2003 GL44 09/04/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
127922 2003 GM44 09/04/2003 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
127923 2003 GP46 08/04/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127924 2003 GO47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
127925 2003 GQ47 07/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127926 2003 GO48 09/04/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127927 2003 GU49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127928 2003 GW49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
127929 2003 GL53 09/04/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
127930 2003 GX53 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127931 2003 GA55 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127932 2003 HB1 21/04/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
127933 Shaunoborn 2003 HF1 21/04/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
127934 2003 HK1 22/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
127935 Reedmckenna 2003 HM1 21/04/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
127936 2003 HU1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
127937 2003 HZ1 23/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
127938 2003 HN2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127939 2003 HX2 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127940 2003 HE3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
127941 2003 HK3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
127942 2003 HR3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127943 2003 HW3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127944 2003 HN4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
127945 2003 HW6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
127946 2003 HD8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127947 2003 HE8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127948 2003 HU9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127949 2003 HA10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
127950 2003 HK10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
127951 2003 HQ10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
127952 2003 HD11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
127953 2003 HA13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
127954 2003 HB13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127955 2003 HY13 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
127956 2003 HR14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
127957 2003 HF15 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
127958 2003 HD16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
127959 2003 HD20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
127960 2003 HP20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127961 2003 HA21 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127962 2003 HG21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127963 2003 HO21 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
127964 2003 HQ21 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127965 2003 HG22 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
127966 2003 HU26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
127967 2003 HJ27 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127968 2003 HD28 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
127969 2003 HO31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127970 2003 HJ36 28/04/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
127971 2003 HP36 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127972 2003 HP37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127973 2003 HO38 29/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127974 2003 HL39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127975 2003 HM39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127976 2003 HY39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127977 2003 HF40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127978 2003 HL40 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127979 2003 HM40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127980 2003 HC41 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127981 2003 HS41 29/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
127982 2003 HY41 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
127983 2003 HW42 29/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
127984 2003 HA43 28/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
127985 2003 HM43 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127986 2003 HN43 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127987 2003 HE45 29/04/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
127988 2003 HJ46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127989 2003 HL46 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127990 2003 HG48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127991 2003 HR48 30/04/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
127992 2003 HT48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127993 2003 HU48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127994 2003 HE49 30/04/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
127995 2003 HS49 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
127996 2003 HJ50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
127997 2003 HQ50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127998 2003 HA51 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127999 2003 HF51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128000 2003 HQ51 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also