Danh sách tiểu hành tinh/126901–127000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126901 Craigstevens 2002 EE110 09/03/2002 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
126902 2002 EJ110 09/03/2002 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
126903 2002 EX110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
126904 2002 EN111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
126905 Junetveekrem 2002 EF112 09/03/2002 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
126906 Andykulessa 2002 EX114 10/03/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,3 km MPC · JPL
126907 2002 EQ115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
126908 2002 EV115 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
126909 2002 EK119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
126910 2002 EX121 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126911 2002 EM122 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
126912 2002 EQ122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
126913 2002 EN123 12/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
126914 2002 EQ125 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
126915 2002 EV125 11/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126916 2002 EF127 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126917 2002 EE128 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
126918 2002 EG129 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126919 2002 ES131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126920 2002 EV131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
126921 2002 ED133 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126922 2002 EG133 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126923 2002 EC135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126924 2002 EJ135 13/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
126925 2002 EV136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126926 2002 EZ136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126927 2002 EE137 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
126928 2002 EQ137 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
126929 2002 ER138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126930 2002 EA143 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
126931 2002 EU143 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126932 2002 EX144 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126933 2002 EK145 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126934 2002 EF146 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126935 2002 EN146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126936 2002 EG149 15/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126937 2002 EZ152 15/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126938 2002 EC153 15/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
126939 2002 EM153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
126940 2002 FJ 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
126941 2002 FL 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
126942 2002 FP 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
126943 2002 FX 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
126944 2002 FN1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,4 km MPC · JPL
126945 2002 FE2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
126946 2002 FF2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
126947 2002 FP3 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
126948 2002 FX3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
126949 2002 FL5 16/03/2002 Farpoint G. Hug 4,7 km MPC · JPL
126950 2002 FR6 23/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 4,8 km MPC · JPL
126951 2002 FQ8 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
126952 2002 FR8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126953 2002 FM9 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126954 2002 FN10 17/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126955 2002 FQ10 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126956 2002 FU11 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126957 2002 FQ13 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126958 2002 FV13 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
126959 2002 FX14 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
126960 2002 FZ14 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
126961 2002 FL15 16/03/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126962 2002 FF16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
126963 2002 FG16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
126964 2002 FV16 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126965 Neri 2002 FJ18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
126966 2002 FB20 18/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126967 2002 FR20 18/03/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
126968 2002 FV20 19/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
126969 2002 FX20 19/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
126970 2002 FZ21 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126971 2002 FH22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126972 2002 FO22 19/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
126973 2002 FR22 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
126974 2002 FV22 19/03/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
126975 2002 FB23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
126976 2002 FA24 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126977 2002 FJ25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
126978 2002 FL25 19/03/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
126979 2002 FJ26 19/03/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
126980 2002 FK26 20/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
126981 2002 FW26 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126982 2002 FL27 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126983 2002 FO27 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
126984 2002 FT28 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126985 2002 FU28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126986 2002 FZ28 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126987 2002 FS30 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126988 2002 FX30 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
126989 2002 FA32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
126990 2002 FB32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
126991 2002 FG32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
126992 2002 FQ33 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126993 2002 FB34 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
126994 2002 FC34 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126995 2002 FZ34 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
126996 2002 FF35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126997 2002 FL35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
126998 2002 FO35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
126999 2002 FJ36 22/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127000 2002 FN36 22/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also