Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/127701–127800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127701 2003 EJ24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127702 2003 ES24 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127703 2003 EE25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127704 2003 EZ25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
127705 2003 ES27 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127706 2003 EE28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127707 2003 EN28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127708 2003 ES29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127709 2003 ET29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127710 2003 EZ31 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127711 2003 EU32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127712 2003 EN33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127713 2003 EU33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
127714 2003 EF35 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127715 2003 EN35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127716 2003 ES37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127717 2003 EA38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
127718 2003 EP38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
127719 2003 EK40 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127720 2003 ES41 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127721 2003 EV41 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
127722 2003 EV43 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127723 2003 EL45 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127724 2003 ER45 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127725 2003 EE48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
127726 2003 EB49 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127727 2003 EE49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127728 2003 EU49 10/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
127729 2003 EO50 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127730 2003 EF52 11/03/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
127731 2003 ER52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127732 2003 EW57 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127733 2003 EB58 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127734 2003 EP59 11/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127735 2003 FU 20/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127736 2003 FN2 23/03/2003 Farpoint G. Hug 3,2 km MPC · JPL
127737 2003 FZ5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
127738 2003 FH8 21/03/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
127739 2003 FW8 28/03/2003 Needville L. Casady, P. Garossino 1,1 km MPC · JPL
127740 2003 FS9 22/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127741 2003 FG11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127742 2003 FC12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
127743 2003 FH12 22/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127744 2003 FN12 22/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127745 2003 FV13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127746 2003 FG14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
127747 2003 FR14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127748 2003 FN16 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127749 2003 FS16 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
127750 2003 FV16 23/03/2003 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
127751 2003 FV20 23/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127752 2003 FZ20 23/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127753 2003 FB21 23/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127754 2003 FB24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127755 2003 FD28 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127756 2003 FJ28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127757 2003 FM28 24/03/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
127758 2003 FO30 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
127759 2003 FV31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127760 2003 FM32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
127761 2003 FL34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
127762 2003 FC38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
127763 2003 FO38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127764 2003 FW39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
127765 2003 FL40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
127766 2003 FA42 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127767 2003 FS42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127768 2003 FS44 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127769 2003 FB47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
127770 2003 FR47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
127771 2003 FP50 25/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127772 2003 FO52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127773 2003 FV52 25/03/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
127774 2003 FA53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127775 2003 FH53 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127776 2003 FP53 25/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127777 2003 FT53 25/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127778 2003 FY53 25/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127779 2003 FN54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
127780 2003 FU54 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
127781 2003 FO55 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127782 2003 FR57 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127783 2003 FL60 26/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
127784 2003 FD63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127785 2003 FE63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127786 2003 FM63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127787 2003 FF66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127788 2003 FL66 26/03/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
127789 2003 FR66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127790 2003 FC72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127791 2003 FP72 26/03/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
127792 2003 FS72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127793 2003 FZ72 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127794 2003 FA73 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127795 2003 FU73 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127796 2003 FO74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127797 2003 FB75 26/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
127798 2003 FQ75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127799 2003 FB76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127800 2003 FL76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL