Danh sách tiểu hành tinh/126701–126800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126701 2002 CL233 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126702 2002 CV233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126703 2002 CO239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126704 2002 CV239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126705 2002 CH240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126706 2002 CT240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126707 2002 CQ241 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126708 2002 CU241 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126709 2002 CB242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126710 2002 CO242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126711 2002 CZ242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126712 2002 CE243 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126713 2002 CX243 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126714 2002 CU244 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126715 2002 CS245 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126716 2002 CF247 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126717 2002 CZ247 15/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
126718 2002 CK248 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126719 2002 CC249 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 212 km MPC · JPL
126720 2002 CK251 02/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
126721 2002 CR251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
126722 2002 CG254 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
126723 2002 CP255 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
126724 2002 CB263 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126725 2002 CH263 06/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
126726 2002 CJ263 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126727 2002 CK263 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126728 2002 CX267 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
126729 2002 CN268 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126730 2002 CL270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
126731 2002 CT272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126732 2002 CW272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
126733 2002 CX272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
126734 2002 CT282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126735 2002 CD283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126736 2002 CM283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
126737 2002 CE287 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126738 2002 CT288 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126739 2002 CR291 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126740 2002 CY296 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126741 2002 CY299 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126742 2002 CU304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126743 2002 CQ305 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
126744 2002 CW308 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126745 2002 CN311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126746 2002 CO311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126747 2002 CS311 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126748 Mariegerbet 2002 DP 16/02/2002 Vicques M. Ory 3,0 km MPC · JPL
126749 Johnjones 2002 DQ1 20/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 2,4 km MPC · JPL
126750 2002 DX1 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
126751 2002 DZ1 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126752 2002 DR3 17/02/2002 Needville Needville Obs. 4,4 km MPC · JPL
126753 2002 DN5 16/02/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
126754 2002 DT6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
126755 2002 DH7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126756 2002 DS7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126757 2002 DX7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126758 2002 DR9 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126759 2002 DT9 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126760 2002 DS10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126761 2002 DW10 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126762 2002 DC11 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126763 2002 DN11 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126764 2002 DB12 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
126765 2002 DF12 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126766 2002 DJ12 21/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
126767 2002 DM12 22/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126768 2002 DC13 24/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126769 2002 DE13 24/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
126770 2002 DY14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126771 2002 DU15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126772 2002 DE16 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
126773 2002 DG16 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
126774 2002 DA17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
126775 2002 DU17 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126776 2002 EJ3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
126777 2002 EN3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
126778 2002 EV3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
126779 2002 EC6 10/03/2002 Nashville R. Clingan 6,5 km MPC · JPL
126780 Ivovasiljev 2002 EP7 10/03/2002 Kleť KLENOT 4,8 km MPC · JPL
126781 2002 EA11 13/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
126782 2002 ED12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
126783 2002 EF13 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
126784 2002 EQ14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
126785 2002 EH15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
126786 2002 EN15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
126787 2002 EA19 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
126788 2002 EH19 09/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
126789 2002 EV19 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126790 2002 EY19 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126791 2002 EG20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126792 2002 EK21 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
126793 2002 EN21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
126794 2002 EV22 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
126795 2002 EE24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
126796 2002 EX24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
126797 2002 EB26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
126798 2002 EV26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126799 2002 EG27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126800 2002 EP27 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL