Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/127401–127500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127401 2002 LK25 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127402 2002 LP27 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127403 2002 LT29 09/06/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
127404 2002 LX30 03/06/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
127405 2002 LT32 03/06/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
127406 2002 LD33 03/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127407 2002 LA35 09/06/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127408 2002 LP37 12/06/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
127409 2002 LE38 05/06/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127410 2002 LF45 05/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127411 2002 LS48 10/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127412 2002 LA51 08/06/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
127413 2002 LS53 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127414 2002 LQ57 12/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127415 2002 NG6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
127416 2002 NF10 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
127417 2002 NK11 04/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127418 2002 NB19 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127419 2002 NU24 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127420 2002 NZ26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127421 2002 OE7 20/07/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
127422 2002 OX11 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127423 2002 OF13 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
127424 2002 OJ15 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127425 2002 OL18 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
127426 2002 OV21 21/07/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127427 2002 OE23 22/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127428 2002 PX 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127429 2002 PK5 04/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127430 2002 PD14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
127431 2002 PB15 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127432 2002 PE15 06/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127433 2002 PO16 06/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127434 2002 PA17 06/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127435 2002 PX21 06/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127436 2002 PD32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127437 2002 PZ51 08/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
127438 2002 PF52 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127439 2002 PY59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127440 2002 PE66 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127441 2002 PK66 06/08/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
127442 2002 PW66 06/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
127443 2002 PX69 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
127444 2002 PQ71 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127445 2002 PP84 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
127446 2002 PD102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127447 2002 PY112 12/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
127448 2002 PY118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
127449 2002 PM124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
127450 2002 PH125 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
127451 2002 PZ140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 6,9 km MPC · JPL
127452 2002 PN156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
127453 2002 PK163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
127454 2002 PN169 08/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127455 2002 QJ6 18/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127456 2002 QV26 29/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127457 2002 QM28 29/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
127458 2002 QF40 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127459 2002 QS42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127460 2002 QJ47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
127461 2002 QV49 29/08/2002 Palomar R. Matson 5,8 km MPC · JPL
127462 2002 QY49 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
127463 2002 QC65 16/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127464 2002 RQ6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127465 2002 RY32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
127466 2002 RA40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127467 2002 RX41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127468 2002 RC86 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127469 2002 RP94 05/09/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
127470 2002 RY98 05/09/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
127471 2002 RD110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127472 2002 RD113 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
127473 2002 RX125 09/09/2002 Drebach Drebach Obs. 1,2 km MPC · JPL
127474 2002 RW140 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
127475 2002 RC141 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127476 2002 RF153 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127477 Fredalee 2002 RS211 14/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
127478 2002 SX19 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127479 2002 SE23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127480 2002 SU28 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
127481 2002 ST29 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
127482 2002 SK36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
127483 2002 SE44 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127484 2002 SA45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127485 2002 ST54 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127486 2002 SJ64 16/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127487 2002 TP3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
127488 2002 TE11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127489 2002 TN16 02/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
127490 2002 TU18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127491 2002 TV21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127492 2002 TC23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127493 2002 TU29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127494 2002 TR30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127495 2002 TW30 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127496 2002 TL39 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127497 2002 TS44 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127498 2002 TQ47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127499 2002 TF56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
127500 2002 TH57 03/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL