Danh sách tiểu hành tinh/127001–127100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127001 2002 FT36 23/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127002 2002 FE38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127003 2002 GO 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,3 km MPC · JPL
127004 2002 GW1 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 3,8 km MPC · JPL
127005 Pratchett 2002 GY1 01/04/2002 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 1,2 km MPC · JPL
127006 2002 GR5 09/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
127007 2002 GC7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
127008 2002 GU8 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127009 2002 GK11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
127010 2002 GO11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
127011 2002 GT11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
127012 2002 GU11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
127013 2002 GV11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
127014 2002 GY11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
127015 2002 GM13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127016 2002 GD15 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127017 2002 GM15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127018 2002 GS15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127019 2002 GJ16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
127020 2002 GK16 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127021 2002 GP16 15/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
127022 2002 GQ18 14/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127023 2002 GC20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127024 2002 GE20 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127025 2002 GF21 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127026 2002 GL21 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127027 2002 GT22 14/04/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
127028 2002 GA23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127029 2002 GB26 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127030 Herrington 2002 GZ28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
127031 2002 GM33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127032 2002 GR33 01/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
127033 2002 GU33 01/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127034 2002 GP34 02/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
127035 2002 GU34 02/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127036 2002 GZ34 02/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
127037 2002 GB35 01/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127038 2002 GR35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
127039 2002 GJ36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
127040 2002 GS38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
127041 2002 GH39 04/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127042 2002 GV39 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127043 2002 GW39 04/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127044 2002 GH41 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127045 2002 GA42 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
127046 2002 GK42 04/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127047 2002 GV42 04/04/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
127048 2002 GX43 04/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127049 2002 GJ44 04/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127050 2002 GT44 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127051 2002 GU44 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127052 2002 GH46 02/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
127053 2002 GP46 04/04/2002 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
127054 2002 GD47 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127055 2002 GG47 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
127056 2002 GO47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
127057 2002 GV47 04/04/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
127058 2002 GW48 04/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
127059 2002 GJ50 05/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
127060 2002 GX50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
127061 2002 GA51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
127062 2002 GT53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
127063 2002 GW53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
127064 2002 GA54 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
127065 2002 GH55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
127066 2002 GT55 05/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127067 2002 GM56 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
127068 2002 GG57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127069 2002 GK57 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
127070 2002 GZ58 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
127071 2002 GT60 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
127072 2002 GX60 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127073 2002 GO61 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127074 2002 GS61 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127075 2002 GU64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127076 2002 GY64 08/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127077 2002 GD65 06/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
127078 2002 GM65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
127079 2002 GO65 08/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127080 2002 GT65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
127081 2002 GK67 08/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
127082 2002 GB70 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127083 2002 GO70 08/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
127084 2002 GF71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
127085 2002 GX73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127086 2002 GD74 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127087 2002 GJ74 09/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127088 2002 GC76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127089 2002 GU76 09/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
127090 2002 GB77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
127091 2002 GZ78 10/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127092 2002 GD80 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127093 2002 GL81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127094 2002 GE82 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127095 2002 GC83 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127096 2002 GJ83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127097 2002 GB84 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127098 2002 GJ84 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
127099 2002 GN84 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127100 2002 GR84 10/04/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL