Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/125501–125600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125501 2001 WC32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125502 2001 WD32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125503 2001 WC34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125504 2001 WY34 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125505 2001 WQ35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125506 2001 WS35 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125507 2001 WX35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125508 2001 WG37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125509 2001 WQ37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125510 2001 WR37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125511 2001 WY37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125512 2001 WJ38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125513 2001 WN39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125514 2001 WY39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125515 2001 WV40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125516 2001 WJ41 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125517 2001 WG43 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125518 2001 WW44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125519 2001 WA46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125520 2001 WJ46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125521 2001 WY47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
125522 2001 WG48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
125523 2001 WH48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
125524 2001 WK49 25/11/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
125525 2001 WH51 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125526 2001 WD57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125527 2001 WU63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125528 2001 WB64 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125529 2001 WH65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125530 2001 WF73 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125531 2001 WH83 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125532 2001 WR84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125533 2001 WK85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125534 2001 WO85 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125535 2001 WK86 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125536 2001 WB88 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125537 2001 WQ88 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125538 2001 WK89 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125539 2001 WN90 21/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
125540 2001 WO90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125541 2001 WQ90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125542 2001 WU91 21/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
125543 2001 WW92 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
125544 2001 WW98 19/11/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
125545 2001 WC100 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125546 2001 XN 04/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125547 2001 XJ3 08/12/2001 Uccle H. Boffin 4,0 km MPC · JPL
125548 2001 XA4 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125549 2001 XC4 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
125550 2001 XY5 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
125551 2001 XA6 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125552 2001 XY6 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125553 2001 XO7 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125554 2001 XU9 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125555 2001 XW9 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125556 2001 XJ10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125557 2001 XU12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125558 2001 XM13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125559 2001 XN13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125560 2001 XS13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125561 2001 XN14 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125562 2001 XP14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125563 2001 XH15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125564 2001 XV15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125565 2001 XQ16 11/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
125566 2001 XJ17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125567 2001 XT17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125568 2001 XF18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125569 2001 XG18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125570 2001 XE19 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125571 2001 XL19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125572 2001 XN19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125573 2001 XR19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125574 2001 XZ19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125575 2001 XU20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125576 2001 XQ21 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
125577 2001 XW22 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125578 2001 XW23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125579 2001 XT24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125580 2001 XA25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125581 2001 XG25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125582 2001 XQ25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125583 2001 XB26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125584 2001 XU26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125585 2001 XN27 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125586 2001 XF29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125587 2001 XL29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125588 2001 XT29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125589 2001 XS31 14/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
125590 2001 XT31 14/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
125591 2001 XA33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
125592 Buthiers 2001 XO33 15/12/2001 Buthiers J.-C. Merlin 3,0 km MPC · JPL
125593 2001 XU34 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125594 2001 XB40 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
125595 2001 XG41 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
125596 2001 XL44 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
125597 2001 XW44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125598 2001 XF45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125599 2001 XM45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125600 2001 XB46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL