Danh sách tiểu hành tinh/123801–123900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123801 2001 BK54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
123802 2001 BC56 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123803 2001 BP56 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123804 2001 BA60 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123805 2001 BZ60 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123806 2001 BY63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123807 2001 BH64 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123808 2001 BJ64 29/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123809 2001 BY64 31/01/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
123810 2001 BM65 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123811 2001 BC67 30/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123812 2001 BE67 30/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
123813 2001 BC68 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123814 2001 BC71 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123815 2001 BD72 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123816 2001 BU73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 4,5 km MPC · JPL
123817 2001 BG74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
123818 Helenzier 2001 BC75 31/01/2001 Junk Bond D. Healy 2,7 km MPC · JPL
123819 2001 BS77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
123820 2001 BV78 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123821 2001 BH80 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123822 2001 BS80 19/01/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
123823 2001 BW80 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
123824 2001 CU3 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123825 2001 CL4 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
123826 2001 CH6 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123827 2001 CJ6 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
123828 2001 CJ9 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123829 2001 CN9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123830 2001 CU10 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123831 2001 CB13 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123832 2001 CU14 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123833 2001 CF15 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123834 2001 CW15 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123835 2001 CP16 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123836 2001 CS18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123837 2001 CO20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
123838 2001 CX20 04/02/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
123839 2001 CD22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
123840 2001 CF22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
123841 2001 CR22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
123842 2001 CT27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
123843 2001 CZ27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
123844 2001 CN29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
123845 2001 CD30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123846 2001 CQ31 04/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
123847 2001 CO32 05/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123848 2001 CX34 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123849 2001 CS35 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123850 2001 CV36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
123851 2001 CB37 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
123852 Jánboďa 2001 CM37 15/02/2001 Modra Š. Gajdoš, A. Galád 4,8 km MPC · JPL
123853 2001 CP37 15/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123854 2001 CB38 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123855 2001 CE38 15/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123856 2001 CD39 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123857 2001 CB43 15/02/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
123858 2001 CB48 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
123859 2001 CO48 11/02/2001 Cima Ekar ADAS 7,4 km MPC · JPL
123860 Davederrick 2001 DX 16/02/2001 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
123861 2001 DB2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
123862 2001 DF3 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123863 2001 DD5 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123864 2001 DV6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 5,4 km MPC · JPL
123865 2001 DK7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
123866 2001 DO9 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123867 2001 DE12 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123868 2001 DJ13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
123869 2001 DR13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
123870 2001 DD19 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123871 2001 DM22 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
123872 2001 DH23 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123873 2001 DC27 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123874 2001 DQ28 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123875 2001 DQ29 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123876 2001 DV29 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123877 2001 DM31 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123878 2001 DQ31 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123879 2001 DP34 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123880 2001 DG35 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123881 2001 DH37 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123882 2001 DS39 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123883 2001 DE40 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123884 2001 DJ42 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123885 2001 DM42 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123886 2001 DE45 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123887 2001 DX45 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123888 2001 DJ49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123889 2001 DT49 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123890 2001 DB51 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123891 2001 DL51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123892 2001 DM51 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123893 2001 DW52 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123894 2001 DR53 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123895 2001 DW56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
123896 2001 DX58 21/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123897 2001 DG60 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123898 2001 DU61 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123899 2001 DP62 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
123900 2001 DD63 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL