Danh sách tiểu hành tinh/123901–124000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123901 2001 DB66 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123902 2001 DH68 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123903 2001 DC70 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123904 2001 DZ75 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123905 2001 DR76 20/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123906 2001 DS76 21/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123907 2001 DB78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
123908 2001 DM79 19/02/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
123909 2001 DQ83 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
123910 2001 DT88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
123911 2001 DF89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
123912 2001 DM91 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123913 2001 DW93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
123914 2001 DP94 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123915 2001 DK95 18/02/2001 Haleakala NEAT 9,6 km MPC · JPL
123916 2001 DL96 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123917 2001 DY97 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123918 2001 DM98 17/02/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
123919 2001 DQ98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123920 2001 DW99 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123921 2001 DT104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
123922 2001 DJ106 22/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123923 2001 DQ106 27/02/2001 Cima Ekar ADAS 8,8 km MPC · JPL
123924 2001 ET1 01/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123925 2001 EA2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123926 2001 EB3 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
123927 2001 ER4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123928 2001 ED6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123929 2001 EM6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123930 2001 EP6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
123931 2001 ED8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
123932 2001 EV11 03/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123933 2001 EE14 15/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123934 2001 EU14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123935 2001 EX14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
123936 2001 EA15 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123937 2001 EX16 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123938 2001 EB17 13/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123939 2001 EP17 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
123940 2001 EL18 15/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
123941 2001 EM18 13/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
123942 2001 EV18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123943 2001 EW19 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
123944 2001 EU20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
123945 2001 EM21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
123946 2001 ER23 15/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
123947 2001 EK24 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123948 2001 EQ25 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
123949 2001 EC26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
123950 2001 FJ3 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123951 2001 FC4 18/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
123952 2001 FX4 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123953 2001 FT7 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
123954 2001 FV7 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123955 2001 FC10 17/03/2001 Gnosca S. Sposetti 4,6 km MPC · JPL
123956 2001 FY10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
123957 2001 FD11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
123958 2001 FC12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
123959 2001 FH12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
123960 2001 FF13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
123961 2001 FW13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
123962 2001 FL14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
123963 2001 FU15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
123964 2001 FZ16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
123965 2001 FD17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123966 2001 FF22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
123967 2001 FX22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
123968 2001 FQ26 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123969 2001 FM27 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123970 2001 FQ27 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
123971 2001 FX27 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123972 2001 FN28 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123973 2001 FQ28 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123974 2001 FW28 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
123975 2001 FV30 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
123976 2001 FV33 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123977 2001 FO34 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123978 2001 FF37 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123979 2001 FB38 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
123980 2001 FH39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123981 2001 FJ42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123982 2001 FA44 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123983 2001 FW46 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123984 2001 FQ51 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123985 2001 FK52 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123986 2001 FC56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
123987 2001 FO58 24/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
123988 2001 FF62 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123989 2001 FG62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123990 2001 FH62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123991 2001 FZ62 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123992 2001 FL63 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123993 2001 FK64 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
123994 2001 FL64 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123995 2001 FM64 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123996 2001 FV64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123997 2001 FC68 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123998 2001 FP70 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123999 2001 FS71 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124000 2001 FP72 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also