Danh sách tiểu hành tinh/123701–123800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123701 2000 YQ108 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123702 2000 YE109 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123703 2000 YB111 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123704 2000 YL111 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123705 2000 YV112 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123706 2000 YE114 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123707 2000 YD116 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123708 2000 YE117 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123709 2000 YZ118 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
123710 2000 YQ120 19/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
123711 2000 YC121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123712 2000 YO122 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123713 2000 YU122 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123714 2000 YH124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
123715 2000 YT124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123716 2000 YP125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
123717 2000 YX126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123718 2000 YS128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
123719 2000 YD132 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123720 2000 YP133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
123721 2000 YZ133 31/12/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
123722 2000 YX134 16/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123723 2000 YD135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
123724 2000 YK135 17/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123725 2000 YU135 21/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123726 2000 YK136 23/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
123727 2000 YQ137 23/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123728 2000 YS142 17/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123729 2001 AM5 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123730 2001 AS7 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123731 2001 AH8 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123732 2001 AU8 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123733 2001 AT9 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123734 2001 AE10 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123735 2001 AH10 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123736 2001 AQ11 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123737 2001 AW11 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123738 2001 AZ14 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123739 2001 AC18 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123740 2001 AO18 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
123741 2001 AN19 04/01/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,8 km MPC · JPL
123742 2001 AQ20 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123743 2001 AT21 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123744 2001 AT22 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123745 2001 AA23 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123746 2001 AC23 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123747 2001 AV25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 980 m MPC · JPL
123748 2001 AJ26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123749 2001 AK26 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
123750 2001 AT26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123751 2001 AR27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123752 2001 AB28 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123753 2001 AP32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123754 2001 AR32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123755 2001 AD33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123756 2001 AY36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123757 2001 AY37 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123758 2001 AU39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
123759 2001 AC40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
123760 2001 AP40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
123761 2001 AD41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123762 2001 AU41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123763 2001 AH42 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
123764 2001 AW43 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
123765 2001 AJ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123766 2001 AH48 15/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
123767 2001 AR48 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123768 2001 AG50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
123769 2001 AZ50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
123770 2001 AN53 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
123771 2001 BL 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
123772 2001 BQ2 17/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123773 2001 BB6 18/01/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
123774 2001 BQ6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
123775 2001 BA7 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123776 2001 BF7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123777 2001 BH7 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
123778 2001 BN12 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
123779 2001 BW12 18/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123780 2001 BJ13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123781 2001 BU14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
123782 2001 BM15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
123783 2001 BP16 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123784 2001 BE17 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123785 2001 BP17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123786 2001 BS17 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123787 2001 BG22 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123788 2001 BZ22 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123789 2001 BL25 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123790 2001 BD35 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123791 2001 BH35 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123792 2001 BU37 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123793 2001 BG39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
123794 Deadwood 2001 BE42 25/01/2001 Badlands R. Dyvig 4,2 km MPC · JPL
123795 2001 BF42 25/01/2001 Badlands R. Dyvig 4,2 km MPC · JPL
123796 2001 BD43 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
123797 2001 BV43 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123798 2001 BL47 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
123799 2001 BK48 21/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123800 2001 BL48 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL