Danh sách tiểu hành tinh/123601–123700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123601 2000 YT5 19/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
123602 2000 YG7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123603 2000 YV7 21/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123604 2000 YY9 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123605 2000 YU10 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123606 2000 YF11 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,8 km MPC · JPL
123607 2000 YA12 21/12/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
123608 2000 YC13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
123609 2000 YJ13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
123610 2000 YV13 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
123611 2000 YX14 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL
123612 2000 YL16 22/12/2000 Gnosca S. Sposetti 6,3 km MPC · JPL
123613 2000 YQ17 24/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 5,2 km MPC · JPL
123614 2000 YZ17 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123615 2000 YS20 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
123616 2000 YG23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
123617 2000 YQ24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
123618 2000 YS25 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123619 2000 YA26 23/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123620 2000 YP26 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123621 2000 YK27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
123622 2000 YF28 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
123623 2000 YJ31 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
123624 2000 YO32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123625 2000 YO36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123626 2000 YY40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123627 2000 YA43 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123628 2000 YK44 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
123629 2000 YR46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123630 2000 YU46 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123631 2000 YA47 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123632 2000 YO47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123633 2000 YT47 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123634 2000 YV47 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123635 2000 YH50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123636 2000 YO52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123637 2000 YR52 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123638 2000 YY53 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123639 2000 YY54 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123640 2000 YO56 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123641 2000 YJ58 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123642 2000 YR58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123643 2000 YW60 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123644 2000 YR61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123645 2000 YQ63 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123646 2000 YW63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123647 Tomáško 2000 YG66 31/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 3,1 km MPC · JPL
123648 2000 YN66 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
123649 2000 YT66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
123650 2000 YH71 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123651 2000 YB73 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123652 2000 YC73 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123653 2000 YU73 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123654 2000 YG74 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123655 2000 YK74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123656 2000 YO74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123657 2000 YL75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123658 2000 YX75 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123659 2000 YJ76 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123660 2000 YM77 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123661 2000 YT77 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123662 2000 YM78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123663 2000 YQ78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123664 2000 YC79 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123665 2000 YL79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123666 2000 YX79 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123667 2000 YR80 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123668 2000 YB81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123669 2000 YH82 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123670 2000 YG83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123671 2000 YX86 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123672 2000 YA87 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
123673 2000 YP88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123674 2000 YA90 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123675 2000 YT90 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123676 2000 YN91 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123677 2000 YO91 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
123678 2000 YP91 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123679 2000 YF92 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123680 2000 YN92 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123681 2000 YE93 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123682 2000 YA95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123683 2000 YF95 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123684 2000 YK95 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
123685 2000 YN96 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123686 2000 YA97 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123687 2000 YA98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123688 2000 YG99 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123689 2000 YL99 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
123690 2000 YO99 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123691 2000 YJ101 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123692 2000 YN101 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123693 2000 YQ101 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123694 2000 YW101 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123695 2000 YC102 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123696 2000 YA103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123697 2000 YV103 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123698 2000 YQ104 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
123699 2000 YF105 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
123700 2000 YF107 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL