Danh sách tiểu hành tinh/123501–123600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123501 2000 WM180 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123502 2000 WV180 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123503 2000 WW180 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123504 2000 WE181 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123505 2000 WO181 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
123506 2000 WA182 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123507 2000 WP182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123508 2000 WU182 18/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123509 2000 WK183 26/11/2000 La Silla O. R. Hainaut, C. E. Delahodde, A. C. Delsanti cubewano (cold) · 222 km MPC · JPL
123510 2000 WV184 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123511 2000 WP185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123512 2000 WU187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123513 2000 WV188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
123514 2000 WY190 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
123515 2000 WH192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123516 2000 XN1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
123517 2000 XY1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
123518 2000 XK3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123519 2000 XM3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123520 2000 XY3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123521 2000 XD4 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123522 2000 XA5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123523 2000 XY7 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123524 2000 XW9 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123525 2000 XB10 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123526 2000 XO12 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123527 2000 XQ12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123528 2000 XZ12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123529 2000 XA13 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123530 2000 XL13 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123531 2000 XT13 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123532 2000 XZ13 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,1 km MPC · JPL
123533 2000 XX15 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123534 2000 XD16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123535 2000 XF16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123536 2000 XU17 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123537 2000 XE18 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123538 2000 XR19 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123539 2000 XV19 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
123540 2000 XN20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123541 2000 XS20 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123542 2000 XM21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123543 2000 XG22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123544 2000 XK22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123545 2000 XN22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123546 2000 XK23 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
123547 2000 XS23 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123548 2000 XT24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123549 2000 XF25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123550 2000 XK25 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
123551 2000 XU26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123552 2000 XD29 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123553 2000 XN29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123554 2000 XL30 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123555 2000 XP30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123556 2000 XW30 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123557 2000 XJ32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123558 2000 XD33 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123559 2000 XG33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123560 2000 XT33 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123561 2000 XD34 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123562 2000 XU34 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123563 2000 XY34 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123564 2000 XC35 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123565 2000 XP35 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123566 2000 XR35 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123567 2000 XV35 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123568 2000 XZ35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123569 2000 XC36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123570 2000 XP36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123571 2000 XV36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123572 2000 XZ36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123573 2000 XG37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123574 2000 XJ37 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123575 2000 XA38 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123576 2000 XV38 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
123577 2000 XJ39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123578 2000 XV39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123579 2000 XA40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123580 2000 XK40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123581 2000 XO40 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123582 2000 XQ40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123583 2000 XR40 05/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
123584 2000 XT40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123585 2000 XD41 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123586 2000 XH41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123587 2000 XK42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123588 2000 XM42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123589 2000 XE44 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123590 2000 XT45 15/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123591 2000 XV45 15/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123592 2000 XP46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123593 2000 XZ46 15/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123594 2000 XF49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123595 2000 XN50 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123596 2000 XX51 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123597 2000 YN2 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123598 2000 YW3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
123599 2000 YJ5 20/12/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
123600 2000 YL5 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL