Danh sách tiểu hành tinh/122501–122600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122501 2000 QJ194 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122502 2000 QO195 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122503 2000 QN196 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122504 2000 QU196 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122505 2000 QB197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122506 2000 QH197 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122507 2000 QB198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122508 2000 QD198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122509 2000 QS199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122510 2000 QT199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122511 2000 QP200 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122512 2000 QB201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122513 2000 QQ201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122514 2000 QW202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122515 2000 QX203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122516 2000 QN204 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122517 2000 QW205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122518 2000 QZ205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122519 2000 QJ206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122520 2000 QN206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122521 2000 QR206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122522 2000 QK207 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122523 2000 QV207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122524 2000 QW208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122525 2000 QF209 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122526 2000 QM209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122527 2000 QD210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122528 2000 QP210 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122529 2000 QD211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122530 2000 QP211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122531 2000 QJ212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122532 2000 QB215 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122533 2000 QE215 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122534 2000 QL215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122535 2000 QN216 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122536 2000 QY216 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122537 2000 QX218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122538 2000 QM220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
122539 2000 QN220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122540 2000 QS220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122541 2000 QM221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122542 2000 QJ222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
122543 2000 QX223 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122544 2000 QK224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122545 2000 QA225 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122546 2000 QT226 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
122547 2000 QC228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122548 2000 QK228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122549 2000 QD229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122550 2000 QH230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122551 2000 QN230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122552 2000 QS231 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122553 2000 QH244 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122554 Joséhernández 2000 QS244 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
122555 Auñón-Chancellor 122555|Auñón-Chancellor}} 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
122556 2000 QH251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
122557 2000 QJ251 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122558 2000 RA 01/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
122559 2000 RB2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122560 2000 RO2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122561 2000 RP2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122562 2000 RB3 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122563 2000 RG5 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
122564 2000 RY5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122565 2000 RK6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122566 2000 RM6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122567 2000 RX7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122568 2000 RL8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122569 2000 RR11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122570 2000 RG12 03/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
122571 2000 RE13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122572 2000 RT13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122573 2000 RC16 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122574 2000 RG16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122575 2000 RM16 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122576 2000 RV17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122577 2000 RH18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122578 2000 RG20 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122579 2000 RQ20 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122580 2000 RG23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122581 2000 RJ24 01/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
122582 2000 RG25 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122583 2000 RV25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122584 2000 RY25 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122585 2000 RZ25 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122586 2000 RJ26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122587 2000 RT26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122588 2000 RE27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122589 2000 RN27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122590 2000 RB28 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122591 2000 RV28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122592 2000 RE29 01/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
122593 2000 RS30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122594 2000 RT31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122595 2000 RB34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122596 2000 RG35 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122597 2000 RR35 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122598 2000 RN37 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122599 2000 RS37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122600 2000 RE38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL