Danh sách tiểu hành tinh/121501–121600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121501 1999 TH273 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121502 1999 TR273 05/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121503 1999 TZ289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121504 1999 TU292 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121505 Andrewliounis 1999 TC296 01/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
121506 Chrislorentson 1999 TA300 03/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
121507 1999 TU304 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
121508 1999 TY307 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121509 1999 TW308 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121510 1999 TS309 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
121511 1999 TD319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121512 1999 TR322 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121513 1999 UJ6 28/10/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
121514 1999 UJ7 30/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121515 1999 US10 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121516 1999 UG11 31/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121517 1999 UO11 31/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,4 km MPC · JPL
121518 1999 UA12 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121519 1999 UV17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121520 1999 UE27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
121521 1999 UT27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121522 1999 UU27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121523 1999 UP28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121524 1999 UA29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121525 1999 UE29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
121526 1999 UN30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121527 1999 UV30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121528 1999 UX32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121529 1999 UY33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121530 1999 UG36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121531 1999 UV36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
121532 1999 UD40 16/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121533 1999 UW40 16/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121534 1999 UJ41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121535 1999 UQ41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121536 Brianburt 1999 UY46 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
121537 Lorenzdavid 1999 UG48 30/10/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
121538 1999 UA49 31/10/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
121539 1999 UD50 30/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
121540 Jamesmarsh 1999 UU51 31/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
121541 1999 UZ51 31/10/1999 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
121542 Alindamashiku 1999 UW56 29/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
121543 1999 VG1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 5,2 km MPC · JPL
121544 1999 VJ1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 5,6 km MPC · JPL
121545 1999 VA3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121546 1999 VU11 05/11/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 5,1 km MPC · JPL
121547 Fenghuotongxin 1999 VS20 11/11/1999 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
121548 1999 VH31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121549 1999 VC32 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121550 1999 VQ32 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121551 1999 VT33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121552 1999 VU36 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121553 1999 VL39 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121554 1999 VN39 10/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121555 1999 VF41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
121556 1999 VX41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121557 Paulmason 1999 VF44 03/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
121558 1999 VR47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121559 1999 VL48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121560 1999 VZ48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
121561 1999 VN51 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121562 1999 VQ51 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121563 1999 VV51 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121564 1999 VS55 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121565 1999 VV55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121566 1999 VH59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121567 1999 VG60 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121568 1999 VN62 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121569 1999 VT69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121570 1999 VU74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121571 1999 VC76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121572 1999 VB87 07/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121573 1999 VZ87 08/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121574 1999 VS90 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121575 1999 VV90 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121576 1999 VL97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121577 1999 VO97 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121578 1999 VG98 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121579 1999 VO98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121580 1999 VR99 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121581 1999 VK101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121582 1999 VT101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121583 1999 VO102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121584 1999 VW102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121585 1999 VE103 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121586 1999 VS104 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121587 1999 VJ105 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121588 1999 VL105 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121589 1999 VJ110 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121590 1999 VM110 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121591 1999 VN111 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121592 1999 VJ113 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121593 Kevinmiller 1999 VY114 09/11/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
121594 Zubritsky 1999 VD115 09/11/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
121595 1999 VT125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121596 1999 VX128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121597 1999 VC130 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121598 1999 VO130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
121599 1999 VF135 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
121600 1999 VZ135 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL