Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/121901–122000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121901 2000 DT44 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
121902 2000 DV44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121903 2000 DZ50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121904 2000 DS51 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121905 2000 DE56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121906 2000 DB62 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121907 2000 DX64 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121908 2000 DD65 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121909 2000 DR65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
121910 2000 DW66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121911 2000 DG67 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121912 2000 DZ67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121913 2000 DN68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121914 2000 DB69 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121915 2000 DN73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121916 2000 DW76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121917 2000 DL83 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121918 2000 DN83 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
121919 2000 DN84 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121920 2000 DP88 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121921 2000 DA89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
121922 2000 DT91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121923 2000 DZ96 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
121924 2000 DH98 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121925 2000 DX98 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121926 2000 DO103 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121927 2000 DX103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121928 2000 DV104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121929 2000 DB105 29/02/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
121930 2000 DW105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121931 2000 DY114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
121932 2000 DW117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121933 2000 EG1 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121934 2000 EP3 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121935 2000 EN4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121936 2000 ER6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121937 2000 EP9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121938 2000 EX11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121939 2000 EE13 04/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
121940 2000 EW16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121941 2000 ER18 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121942 2000 ES23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
121943 2000 EV27 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121944 2000 EJ28 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121945 2000 EK31 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121946 2000 EO31 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
121947 2000 EC36 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121948 2000 EH37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121949 2000 ET42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121950 2000 EA43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121951 2000 ES45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121952 2000 EX48 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121953 2000 EP50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
121954 2000 EQ50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
121955 2000 ED53 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
121956 2000 EH54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121957 2000 EX54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121958 2000 EP58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121959 2000 EL67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121960 2000 EN68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121961 2000 EZ79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121962 2000 EJ81 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121963 2000 EF87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121964 2000 EC99 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
121965 2000 EF99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121966 2000 EC103 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121967 2000 EP108 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
121968 2000 EU108 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121969 2000 ES110 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
121970 2000 EK112 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121971 2000 EF113 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121972 2000 ES117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
121973 2000 EW118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
121974 2000 ED119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
121975 2000 EA126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
121976 2000 EH129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
121977 2000 EK135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
121978 2000 ED140 08/03/2000 Mauna Kea R. J. Whiteley 1,2 km MPC · JPL
121979 2000 EM149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121980 2000 ET156 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121981 2000 EH159 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121982 2000 EP160 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121983 2000 EN164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121984 2000 ED167 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121985 2000 EP172 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121986 2000 ER180 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121987 2000 EU188 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121988 2000 FW8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121989 2000 FV9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121990 2000 FX11 28/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
121991 2000 FC17 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121992 2000 FS20 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121993 2000 FX27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
121994 2000 FV28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
121995 2000 FO38 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121996 2000 FV41 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121997 2000 FX41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121998 2000 FS43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121999 2000 FM44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122000 2000 FR45 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also