Danh sách tiểu hành tinh/122001–122100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122001 2000 FQ50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
122002 2000 FQ53 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122003 2000 FP55 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122004 2000 FF58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
122005 2000 FT64 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122006 2000 FN73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
122007 2000 GC7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122008 2000 GL7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122009 2000 GG10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122010 2000 GG26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122011 2000 GL28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122012 2000 GB34 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122013 2000 GO34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122014 2000 GT34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122015 2000 GP35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122016 2000 GP42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122017 2000 GX42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122018 2000 GA43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122019 2000 GY43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122020 2000 GS44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122021 2000 GD45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122022 2000 GY47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122023 2000 GC48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122024 2000 GC50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122025 2000 GR54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122026 2000 GV54 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
122027 2000 GD59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122028 2000 GR59 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122029 2000 GE60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122030 2000 GB61 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122031 2000 GU61 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122032 2000 GS64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122033 2000 GU65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122034 2000 GL68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122035 2000 GP68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122036 2000 GK69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122037 2000 GO69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122038 2000 GJ75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122039 2000 GN76 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122040 2000 GU76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122041 2000 GP77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122042 2000 GG79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122043 2000 GV79 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122044 2000 GQ82 09/04/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
122045 2000 GF90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122046 2000 GW90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122047 2000 GH92 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122048 2000 GE105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122049 2000 GK112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
122050 2000 GL115 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122051 2000 GE122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122052 2000 GM125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122053 2000 GC140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122054 2000 GD144 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
122055 2000 GK145 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122056 2000 GR147 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122057 2000 GR149 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122058 2000 GK150 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
122059 2000 GU153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122060 2000 GT156 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122061 2000 GR164 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122062 2000 GL168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122063 2000 GS173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122064 2000 GZ173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122065 2000 GX177 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122066 2000 GG179 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122067 2000 HJ5 27/04/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,2 km MPC · JPL
122068 2000 HH6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
122069 2000 HK6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122070 2000 HW6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122071 2000 HZ9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122072 2000 HX18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
122073 2000 HJ21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122074 2000 HY22 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122075 2000 HQ23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122076 2000 HV25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122077 2000 HO28 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122078 2000 HM32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122079 2000 HB34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122080 2000 HT39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
122081 2000 HU39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
122082 2000 HD41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122083 2000 HC44 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122084 2000 HJ45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
122085 2000 HN45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122086 2000 HT45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122087 2000 HL46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122088 2000 HH47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122089 2000 HT48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122090 2000 HC50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122091 2000 HV50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122092 2000 HZ50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122093 2000 HQ60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
122094 2000 HU60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122095 2000 HL62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
122096 2000 HU63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122097 2000 HW69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122098 2000 HA70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122099 2000 HC71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
122100 2000 HN71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL