Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/120901–121000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120901 1998 SD26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
120902 1998 SL28 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120903 1998 SV31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
120904 1998 SW31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120905 1998 SY32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120906 1998 SL39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
120907 1998 SW40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
120908 1998 SO41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
120909 1998 SO58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120910 1998 SR59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120911 1998 SP65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120912 1998 SP75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
120913 1998 SE78 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120914 1998 SZ78 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120915 1998 SX81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120916 1998 SB83 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120917 1998 SV83 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120918 1998 SA84 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120919 1998 SU85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120920 1998 SY85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120921 1998 SW92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120922 1998 SO93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120923 1998 SM99 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120924 1998 SS104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120925 1998 SC107 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120926 1998 SH107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120927 1998 SJ108 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120928 1998 SP109 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120929 1998 SM114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120930 1998 SX121 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120931 1998 SU123 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120932 1998 SL131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120933 1998 SL147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120934 1998 SE149 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
120935 1998 SG150 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120936 1998 SJ153 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
120937 1998 SD155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120938 1998 SB162 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
120939 1998 SV162 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120940 1998 TN12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
120941 1998 TB17 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120942 Rendafuzhong 1998 TB18 01/10/1998 Xinglong SCAP 980 m MPC · JPL
120943 1998 TN22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120944 1998 TH23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120945 1998 TJ26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
120946 1998 TZ28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120947 1998 TN29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
120948 1998 TZ37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
120949 1998 UU3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120950 1998 UY6 20/10/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,3 km MPC · JPL
120951 1998 UA9 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
120952 1998 UV14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120953 1998 UQ22 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
120954 1998 UD25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
120955 1998 UO31 22/10/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
120956 1998 UX37 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120957 1998 UW40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
120958 1998 UA43 28/10/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
120959 1998 UP48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
120960 1998 VC3 10/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
120961 1998 VJ4 11/11/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
120962 1998 VM11 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
120963 1998 VE12 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
120964 1998 VK22 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120965 1998 VV27 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120966 1998 VT29 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120967 1998 VL30 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120968 1998 VH32 10/11/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
120969 1998 VM38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120970 1998 VR43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120971 1998 VN49 11/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
120972 1998 WE4 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,6 km MPC · JPL
120973 1998 WW4 19/11/1998 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
120974 1998 WW8 18/11/1998 Chichibu N. Satō 1,8 km MPC · JPL
120975 1998 WE19 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120976 1998 WL25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
120977 1998 WN28 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120978 1998 WU35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
120979 1998 XU 07/12/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
120980 1998 XY5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120981 1998 XZ5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
120982 1998 XE6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120983 1998 XG7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
120984 1998 XN7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120985 1998 XT15 15/12/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
120986 1998 XM17 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120987 1998 XA18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
120988 1998 XM18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120989 1998 XG21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120990 1998 XP21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120991 1998 XQ21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120992 1998 XS23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120993 1998 XC25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120994 1998 XQ49 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
120995 1998 XQ62 11/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120996 1998 XE79 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120997 1998 XT96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,0 km MPC · JPL
120998 1998 YB2 16/12/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120999 1998 YC2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
121000 1998 YG2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also