Danh sách tiểu hành tinh/121701–121800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121701 1999 XR78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121702 1999 XU80 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121703 1999 XZ83 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121704 1999 XW88 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121705 1999 XY90 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121706 1999 XE95 09/12/1999 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
121707 1999 XY99 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121708 1999 XT100 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
121709 1999 XJ106 11/12/1999 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
121710 1999 XB112 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
121711 1999 XW112 11/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
121712 1999 XS113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
121713 1999 XT113 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121714 1999 XZ115 05/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
121715 Katiesalamy 1999 XC120 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
121716 Victorsank 1999 XL122 07/12/1999 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
121717 Josephschepis 1999 XA123 07/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
121718 Ashleyscroggins 1999 XE125 07/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
121719 Georgeshaw 1999 XW126 07/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
121720 1999 XF131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121721 1999 XY131 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121722 1999 XZ137 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121723 1999 XL139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
121724 1999 XG141 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
121725 Aphidas 1999 XX143 13/12/1999 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 84 km MPC · JPL
121726 1999 XU148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
121727 1999 XQ155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121728 1999 XV160 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121729 1999 XV165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121730 1999 XM170 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121731 1999 XU170 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121732 1999 XB171 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121733 1999 XR172 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
121734 1999 XF178 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121735 1999 XD185 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
121736 1999 XR186 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121737 1999 XY190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121738 1999 XF191 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121739 1999 XT191 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121740 1999 XU196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
121741 1999 XT198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121742 1999 XX203 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121743 1999 XH205 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121744 1999 XV205 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
121745 1999 XN207 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121746 1999 XV207 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121747 1999 XY210 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121748 1999 XA212 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121749 1999 XU217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121750 1999 XE222 15/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121751 1999 XO228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
121752 1999 XV234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
121753 1999 XP247 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121754 1999 XO252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
121755 1999 XY253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121756 Sotomejias 1999 XA257 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
121757 1999 YZ1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
121758 1999 YT3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121759 1999 YU3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
121760 1999 YY4 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
121761 1999 YZ6 30/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121762 1999 YW8 30/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
121763 1999 YA10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
121764 1999 YH13 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,1 km MPC · JPL
121765 1999 YF15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
121766 1999 YG15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121767 1999 YK15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121768 1999 YH17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121769 1999 YF23 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
121770 2000 AV2 01/01/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 7,5 km MPC · JPL
121771 2000 AN3 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121772 2000 AA20 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121773 2000 AZ23 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121774 2000 AU24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121775 2000 AF29 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121776 2000 AH30 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
121777 2000 AD32 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121778 2000 AB37 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121779 2000 AO40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121780 2000 AG51 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121781 2000 AA55 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121782 2000 AL66 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121783 2000 AM80 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121784 2000 AS82 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
121785 2000 AM83 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121786 2000 AB89 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
121787 2000 AB91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121788 2000 AN101 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
121789 2000 AE103 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121790 2000 AS104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121791 2000 AS115 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
121792 2000 AY118 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121793 2000 AT119 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
121794 2000 AD124 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
121795 2000 AR125 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121796 2000 AQ132 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121797 2000 AQ150 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121798 2000 AS158 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121799 2000 AB159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121800 2000 AQ160 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL