Danh sách tiểu hành tinh/120701–120800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120701 1997 HR16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120702 1997 JC5 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
120703 1997 JM13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120704 1997 KO3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120705 1997 LH14 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
120706 1997 MD1 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
120707 1997 ML1 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120708 1997 MA2 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120709 1997 MC5 29/06/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120710 1997 MX8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120711 1997 MC9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
120712 1997 MH9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
120713 1997 QO2 30/08/1997 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
120714 1997 SQ3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 1,6 km MPC · JPL
120715 1997 SG4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
120716 1997 SM5 28/09/1997 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
120717 1997 SG6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120718 1997 SF8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120719 1997 SQ11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
120720 1997 SG12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120721 1997 SP13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120722 1997 SV13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
120723 1997 SA16 27/09/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
120724 1997 SV16 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
120725 1997 SL18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120726 1997 SR30 25/09/1997 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
120727 1997 SF32 27/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,4 km MPC · JPL
120728 1997 SG32 28/09/1997 Haleakala AMOS 1,9 km MPC · JPL
120729 1997 SH32 28/09/1997 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
120730 Zhouyouyuan 1997 SN33 26/09/1997 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
120731 1997 TY2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
120732 1997 TS3 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
120733 1997 TN5 02/10/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
120734 1997 TH9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120735 Ogawakiyoshi 1997 TD11 07/10/1997 Yatsuka H. Abe 2,1 km MPC · JPL
120736 1997 TA17 09/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,5 km MPC · JPL
120737 1997 TL17 08/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
120738 1997 TO17 02/10/1997 Haleakala AMOS 1,5 km MPC · JPL
120739 1997 TE26 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
120740 1997 UE16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120741 Iijimayuichi 1997 UJ22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
120742 1997 VW1 04/11/1997 Ondřejov L. Kotková 790 m MPC · JPL
120743 1997 VN5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
120744 1997 WX4 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120745 1997 WR9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120746 1997 WC10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120747 1997 WE11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120748 1997 WB12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120749 1997 WR12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120750 1997 WX19 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
120751 1997 WH21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
120752 1997 WW24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120753 1997 WW28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120754 1997 WL31 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120755 1997 WH39 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120756 1997 XN7 05/12/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120757 1997 YS7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120758 1997 YO13 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120759 1997 YY17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
120760 1997 YQ18 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120761 1998 AX1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
120762 1998 AQ4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
120763 1998 BW5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
120764 1998 BV8 18/01/1998 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
120765 1998 BD13 23/01/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120766 1998 BA16 26/01/1998 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
120767 1998 BS26 27/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,3 km MPC · JPL
120768 1998 BM29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120769 1998 CM1 06/02/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
120770 1998 DB7 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120771 1998 DD8 21/02/1998 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
120772 1998 DM15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
120773 1998 DA19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120774 1998 DQ20 24/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
120775 1998 DB23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120776 1998 DQ23 28/02/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
120777 1998 DZ25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120778 1998 DQ34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
120779 1998 ET8 05/03/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
120780 1998 EY10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
120781 1998 EL11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120782 1998 EM12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
120783 1998 EN19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
120784 1998 EY20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120785 1998 FT3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120786 1998 FO7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120787 1998 FS12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
120788 1998 FD16 26/03/1998 Kleť Kleť Obs. 4,9 km MPC · JPL
120789 1998 FQ24 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
120790 1998 FX25 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120791 1998 FP28 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120792 1998 FE35 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120793 1998 FT37 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120794 1998 FX53 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120795 1998 FR54 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120796 1998 FF58 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120797 1998 FW60 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120798 1998 FO63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120799 1998 FA64 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120800 1998 FN68 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL