Danh sách tiểu hành tinh/121601–121700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121601 1999 VP136 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121602 1999 VU136 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121603 1999 VV136 12/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121604 1999 VF137 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121605 1999 VF138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
121606 1999 VG140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121607 1999 VG142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
121608 Mikemoreau 1999 VL144 11/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
121609 Josephnicholas 1999 VV144 13/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
121610 1999 VW147 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121611 1999 VD149 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121612 1999 VD150 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121613 1999 VC151 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121614 1999 VA153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121615 Marknoteware 1999 VC154 13/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
121616 1999 VA155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121617 1999 VX157 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121618 1999 VL158 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121619 1999 VV163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121620 1999 VB166 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121621 1999 VP167 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121622 1999 VT167 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121623 1999 VH169 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121624 1999 VN173 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121625 1999 VW177 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121626 1999 VR178 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121627 1999 VO182 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121628 1999 VP183 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121629 1999 VZ183 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121630 1999 VD187 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121631 Josephnuth 1999 VO196 01/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
121632 1999 VS196 01/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
121633 Ronperison 1999 VO197 03/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
121634 1999 VX199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
121635 1999 VQ200 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
121636 1999 VT208 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121637 Druscillaperry 1999 VR210 13/11/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
121638 1999 VK216 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
121639 1999 VT217 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121640 1999 VK221 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121641 1999 VF225 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121642 1999 VJ227 01/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
121643 1999 WN1 28/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
121644 1999 WN6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
121645 1999 WQ7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
121646 1999 WZ7 27/11/1999 Monte Agliale M. Ziboli 5,7 km MPC · JPL
121647 1999 WF10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121648 1999 WF11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
121649 1999 WK17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
121650 1999 WR18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
121651 1999 WY18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
121652 1999 WE19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
121653 1999 XV 02/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121654 Michaelpryzby 1999 XY2 04/12/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
121655 Nitapszcolka 1999 XY4 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
121656 Jamesrogers 1999 XM5 04/12/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
121657 1999 XL6 04/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
121658 1999 XU8 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121659 Blairrussell 1999 XX10 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
121660 1999 XW19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121661 1999 XQ21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121662 1999 XP26 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121663 1999 XC31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121664 1999 XG38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 3,9 km MPC · JPL
121665 1999 XR38 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
121666 1999 XM40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
121667 1999 XQ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121668 1999 XN45 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121669 1999 XD46 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121670 1999 XU46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121671 1999 XG47 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121672 1999 XM47 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121673 1999 XF51 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121674 1999 XQ52 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121675 1999 XS52 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
121676 1999 XM54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121677 1999 XN55 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121678 1999 XJ56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121679 1999 XY56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121680 1999 XJ57 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121681 1999 XO58 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
121682 1999 XH59 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121683 1999 XF60 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121684 1999 XH60 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121685 1999 XL60 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121686 1999 XM61 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121687 1999 XT62 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121688 1999 XA63 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121689 1999 XB64 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121690 1999 XP64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121691 1999 XY64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121692 1999 XD65 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121693 1999 XF66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121694 1999 XF67 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121695 1999 XP68 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121696 1999 XD69 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
121697 1999 XD73 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
121698 1999 XM73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121699 1999 XS76 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121700 1999 XX77 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL