Danh sách tiểu hành tinh/120601–120700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120601 1995 UN73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120602 1995 VZ1 11/11/1995 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
120603 1995 VN4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120604 1995 VF7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120605 1995 VX7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120606 1995 VH11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120607 1995 VH17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120608 1995 WV11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120609 1995 WW12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120610 1995 WF15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
120611 1995 WB17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120612 1995 WF18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
120613 1995 WV19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120614 1995 WZ24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120615 1995 WO27 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120616 1995 WE33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120617 1995 XE4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120618 1995 YD5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
120619 1995 YU10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120620 1995 YT20 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
120621 1996 AS13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120622 1996 AD14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120623 1996 BM6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120624 1996 EM2 11/03/1996 Haleakala AMOS 5,8 km MPC · JPL
120625 1996 ES6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120626 1996 EE8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120627 1996 EM9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120628 1996 FO21 24/03/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
120629 1996 GC8 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120630 1996 GL8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
120631 1996 GX9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
120632 1996 GC10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
120633 1996 GZ11 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120634 1996 GP14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120635 1996 HE16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
120636 1996 HW17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
120637 1996 JC12 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120638 1996 JC13 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120639 1996 KJ3 24/05/1996 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
120640 1996 PN 09/08/1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 5,1 km MPC · JPL
120641 1996 PH4 10/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
120642 1996 PY5 10/08/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
120643 Rudimandl 1996 RU 10/09/1996 Kleť M. Tichý 1,5 km MPC · JPL
120644 1996 RM3 11/09/1996 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
120645 1996 RA10 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120646 1996 RE17 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120647 1996 SZ3 21/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120648 1996 SE4 19/09/1996 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
120649 1996 TZ3 08/10/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
120650 1996 TV7 11/10/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
120651 1996 TA10 15/10/1996 Sudbury D. di Cicco 3,0 km MPC · JPL
120652 1996 TF16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120653 1996 TB19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120654 1996 TU26 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120655 1996 TZ29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120656 1996 TV45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120657 1996 UP2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120658 1996 UQ2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120659 1996 UX2 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120660 1996 VA 01/11/1996 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
120661 1996 VZ2 11/11/1996 Sudbury D. di Cicco 2,5 km MPC · JPL
120662 1996 VK9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
120663 1996 VN15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120664 1996 VR15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120665 1996 XT 01/12/1996 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
120666 1996 XL4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
120667 1996 XB8 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120668 1996 XM8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120669 1996 XT13 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120670 1996 XM21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120671 1996 XT25 12/12/1996 Oohira T. Urata 3,3 km MPC · JPL
120672 1997 AK 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
120673 1997 AA6 02/01/1997 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
120674 1997 AV7 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
120675 1997 AO10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120676 1997 AO16 14/01/1997 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
120677 1997 AW20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120678 1997 BB4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120679 1997 BW4 29/01/1997 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 4,0 km MPC · JPL
120680 1997 BT5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
120681 1997 BB6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120682 1997 CZ1 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120683 1997 CJ6 06/02/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 4,0 km MPC · JPL
120684 1997 CA9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120685 1997 CM9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120686 1997 CY10 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120687 1997 CJ11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120688 1997 CM23 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120689 1997 EG5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120690 1997 EE9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120691 1997 EZ28 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120692 1997 EA37 05/03/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120693 1997 GN1 08/04/1997 Ondřejov P. Pravec 3,7 km MPC · JPL
120694 1997 GV5 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120695 1997 GU40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120696 1997 HH 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120697 1997 HP1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120698 1997 HG13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120699 1997 HM14 27/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120700 1997 HO16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL