Danh sách tiểu hành tinh/120501–120600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120501 1993 PA8 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120502 1993 QD9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
120503 1993 RW3 12/09/1993 Palomar PCAS 2,4 km MPC · JPL
120504 1993 SS10 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120505 1993 ST10 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
120506 1993 TO1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
120507 1993 TK14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120508 1993 TC16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
120509 1993 TJ16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
120510 1993 TU16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
120511 1993 TA20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
120512 1993 TW20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120513 1993 TJ25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
120514 1993 TY26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
120515 1993 TX31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120516 1993 TY33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
120517 1993 UU8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
120518 1993 VC7 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120519 1994 AM7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
120520 1994 AW14 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120521 1994 CY11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120522 1994 NU2 11/07/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120523 1994 PR4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
120524 1994 PW4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
120525 1994 PV6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120526 1994 PB7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 910 m MPC · JPL
120527 1994 PZ7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
120528 1994 PD12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
120529 1994 PH20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
120530 1994 PJ21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120531 1994 PV26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
120532 1994 PX38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120533 1994 PM39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120534 1994 RS5 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
120535 1994 RO6 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120536 1994 RV10 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120537 1994 RO29 03/09/1994 La Silla La Silla Obs. 3,0 km MPC · JPL
120538 1994 SP5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120539 1994 SQ5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
120540 1994 SK13 30/09/1994 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
120541 1994 TX3 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120542 1994 TX8 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120543 1994 UC7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120544 1994 WK 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
120545 1994 WS 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
120546 1994 WJ8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120547 1994 YJ3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120548 1995 BO 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
120549 1995 BL10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120550 1995 BS10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120551 1995 BX10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120552 1995 CY2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120553 1995 CZ2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
120554 1995 CW5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120555 1995 CV8 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120556 1995 CG10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120557 1995 DY3 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120558 1995 DN4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
120559 1995 EB2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120560 1995 EZ4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120561 1995 EJ5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120562 1995 FP4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120563 1995 FY4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120564 1995 FD5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120565 1995 FX5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120566 1995 FB6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120567 1995 FU6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
120568 1995 FX12 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120569 Huangrunqian 1995 FU20 24/03/1995 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
120570 1995 GK2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120571 1995 HF1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120572 1995 MQ4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120573 1995 MU7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120574 1995 OB10 19/07/1995 Xinglong SCAP 940 m MPC · JPL
120575 1995 QD 17/08/1995 Colleverde V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
120576 1995 QK2 25/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
120577 1995 QU5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120578 1995 QV12 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120579 1995 QB15 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120580 1995 SF 17/09/1995 Kleť Z. Moravec 1,1 km MPC · JPL
120581 1995 SN7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
120582 1995 SB12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
120583 1995 SS15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120584 1995 SU15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120585 1995 SA24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120586 1995 SE25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120587 1995 SM31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120588 1995 SK34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120589 1995 SP34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120590 1995 ST42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120591 1995 SE51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
120592 1995 SM52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
120593 1995 SR62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120594 1995 SD72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120595 1995 TK6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120596 1995 UM12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120597 1995 UW14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
120598 1995 UU17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120599 1995 UN35 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120600 1995 UE56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL