Danh sách tiểu hành tinh/121301–121400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121301 1999 RT202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121302 1999 RN203 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
121303 1999 RB205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121304 1999 RA206 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
121305 1999 RH206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121306 1999 RQ207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121307 1999 RT207 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121308 1999 RD208 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
121309 1999 RG209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121310 1999 RJ209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121311 1999 RR209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121312 1999 RS209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121313 Tamsin 1999 RF214 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
121314 1999 RW217 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
121315 Mikelentz 1999 RB218 04/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
121316 1999 RC219 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
121317 1999 RE225 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121318 1999 RY242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
121319 1999 RN247 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
121320 1999 RR249 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
121321 1999 SH 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
121322 1999 SQ1 19/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
121323 1999 SJ3 22/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
121324 1999 SQ5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121325 1999 SU5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121326 1999 SG12 22/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
121327 Andreweaker 1999 SL14 30/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
121328 Devlynrfennell 1999 SZ14 29/09/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
121329 Getzandanner 1999 SF15 30/09/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
121330 Colbygoodloe 1999 SW16 29/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
121331 Savannahsalazar 1999 SN22 30/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
121332 Jasonhair 1999 SB24 29/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
121333 1999 TF3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
121334 1999 TQ3 03/10/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,8 km MPC · JPL
121335 1999 TO4 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121336 1999 TF6 06/10/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 6,3 km MPC · JPL
121337 1999 TW8 01/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
121338 1999 TY8 01/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
121339 1999 TO15 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
121340 1999 TO17 15/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
121341 1999 TB19 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
121342 1999 TV19 10/10/1999 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
121343 1999 TH27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121344 1999 TB29 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121345 1999 TA32 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121346 1999 TB33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
121347 1999 TL33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121348 1999 TP33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121349 1999 TM34 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121350 1999 TU34 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121351 1999 TL35 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121352 Taylorhale 1999 TG38 01/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
121353 1999 TF39 03/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
121354 1999 TX47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121355 1999 TQ49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
121356 1999 TE52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121357 1999 TA54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121358 1999 TR54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121359 1999 TG55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
121360 1999 TP56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121361 1999 TJ60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121362 1999 TB61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121363 1999 TK61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121364 1999 TH62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
121365 1999 TB65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
121366 1999 TZ65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
121367 1999 TK67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
121368 1999 TP69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121369 1999 TJ70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
121370 1999 TK72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
121371 1999 TE77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121372 1999 TD79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121373 1999 TB80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121374 1999 TG80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121375 1999 TK80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
121376 1999 TX83 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121377 1999 TF85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121378 1999 TO87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121379 1999 TV87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121380 1999 TJ89 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
121381 1999 TJ94 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121382 1999 TU97 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121383 1999 TJ100 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121384 1999 TM104 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121385 1999 TC114 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121386 1999 TP114 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121387 1999 TE117 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
121388 1999 TJ117 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121389 1999 TY117 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121390 1999 TA118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121391 1999 TP118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121392 1999 TU118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121393 1999 TA120 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121394 1999 TM120 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121395 1999 TQ122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121396 1999 TW123 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
121397 1999 TR125 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121398 1999 TH129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121399 1999 TO129 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121400 1999 TQ129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL