Danh sách tiểu hành tinh/121201–121300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121201 1999 NR41 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121202 1999 NG46 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121203 1999 NB49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121204 1999 OK2 22/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121205 1999 PG1 08/08/1999 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
121206 1999 PO3 13/08/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 4,6 km MPC · JPL
121207 1999 PX3 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
121208 1999 PZ4 08/08/1999 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
121209 1999 QJ1 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
121210 1999 QG2 25/08/1999 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
121211 Nikeshadavis 1999 RB4 04/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
121212 1999 RP5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
121213 1999 RR6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121214 1999 RU7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121215 1999 RA8 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
121216 1999 RP9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
121217 1999 RV10 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
121218 1999 RJ11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121219 1999 RL11 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121220 1999 RK13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121221 1999 RO13 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121222 1999 RG14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121223 1999 RQ15 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
121224 1999 RA21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121225 1999 RX27 08/09/1999 Kleť Kleť Obs. 8,1 km MPC · JPL
121226 1999 RZ28 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
121227 1999 RA29 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121228 1999 RQ29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121229 1999 RC30 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
121230 1999 RH30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121231 1999 RD31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121232 Zerin 1999 RK35 11/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,1 km MPC · JPL
121233 1999 RU36 10/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,0 km MPC · JPL
121234 1999 RM37 11/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
121235 1999 RB39 13/09/1999 Kanab E. E. Sheridan 1,9 km MPC · JPL
121236 Adrianagutierrez 1999 RJ39 08/09/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
121237 Zachdolch 1999 RK39 08/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
121238 1999 RM40 07/09/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
121239 1999 RQ41 14/09/1999 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
121240 1999 RG44 15/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
121241 1999 RW46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121242 1999 RR48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121243 1999 RQ50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121244 1999 RE51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121245 1999 RO51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121246 1999 RU55 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121247 1999 RX58 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121248 1999 RR63 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121249 1999 RC65 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121250 1999 RF66 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121251 1999 RO71 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121252 1999 RS71 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
121253 1999 RW71 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
121254 1999 RK76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121255 1999 RM83 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
121256 1999 RL85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121257 1999 RQ91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121258 1999 RL94 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121259 1999 RC95 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121260 1999 RR96 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121261 1999 RY97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121262 1999 RE98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121263 1999 RO98 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121264 1999 RP105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121265 1999 RT106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121266 1999 RU106 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
121267 1999 RX106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121268 1999 RD108 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121269 1999 RK108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
121270 1999 RT113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121271 1999 RD114 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
121272 1999 RB115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121273 1999 RN118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121274 1999 RM124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121275 1999 RC126 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
121276 1999 RJ136 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
121277 1999 RX136 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121278 1999 RH142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
121279 1999 RQ143 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
121280 1999 RY143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121281 1999 RW148 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121282 1999 RC153 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121283 1999 RE153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121284 1999 RQ157 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121285 1999 RB161 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
121286 1999 RG161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121287 1999 RU164 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121288 1999 RT171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121289 1999 RS174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
121290 1999 RK176 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121291 1999 RN176 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121292 1999 RR180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121293 1999 RL182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121294 1999 RW182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121295 1999 RW185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121296 1999 RH193 13/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121297 1999 RU195 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
121298 1999 RK198 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
121299 1999 RL202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
121300 1999 RM202 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL