Danh sách tiểu hành tinh/122201–122300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122201 2000 LG21 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122202 2000 LX21 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122203 2000 LT26 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122204 2000 LD28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
122205 2000 LO30 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122206 2000 LH31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122207 2000 LQ32 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122208 2000 LY35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
122209 2000 MY2 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
122210 2000 NL3 07/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
122211 2000 ND4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
122212 2000 NG4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
122213 2000 NE7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122214 2000 NR7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
122215 2000 NE10 01/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
122216 2000 NG12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122217 2000 NR13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122218 2000 NY15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122219 2000 NF16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122220 2000 NT16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
122221 2000 ND20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
122222 2000 ND22 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122223 2000 NM22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122224 2000 NL23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
122225 2000 NO24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122226 2000 NX26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122227 2000 OJ 22/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122228 2000 OA2 27/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
122229 2000 OC2 27/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
122230 2000 OQ3 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122231 2000 OV5 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
122232 2000 OW5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122233 2000 OH7 29/07/2000 Lake Tekapo Mount John Obs. 3,9 km MPC · JPL
122234 2000 OO7 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122235 2000 OT10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122236 2000 OJ11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122237 2000 OY11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122238 2000 OB14 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122239 2000 OC14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122240 2000 OF14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122241 2000 OA17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122242 2000 OL17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122243 2000 OG18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122244 2000 OS19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122245 2000 OS21 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122246 2000 OT21 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
122247 2000 OM27 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122248 2000 OE29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122249 2000 OR30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
122250 2000 OP31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122251 2000 OV31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122252 2000 OM38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122253 2000 OW38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122254 2000 OW39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122255 2000 OB41 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
122256 2000 OA42 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
122257 2000 OW42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122258 2000 OD44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122259 2000 OH44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122260 2000 OY44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122261 2000 OK45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122262 2000 ON46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122263 2000 OX49 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
122264 2000 OO52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122265 2000 OZ52 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122266 2000 OR53 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122267 2000 OP54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
122268 2000 OF57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122269 2000 OH58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122270 2000 OP58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122271 2000 OD61 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122272 2000 PV 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122273 2000 PT1 03/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
122274 2000 PH3 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
122275 2000 PG4 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122276 2000 PJ4 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122277 2000 PY4 04/08/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
122278 2000 PD5 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
122279 2000 PE7 06/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
122280 2000 PQ8 08/08/2000 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
122281 2000 PS12 08/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122282 2000 PD14 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122283 2000 PH14 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122284 2000 PO14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122285 2000 PM16 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122286 2000 PQ16 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122287 2000 PZ16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122288 2000 PG17 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122289 2000 PQ18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122290 2000 PS18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122291 2000 PN19 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122292 2000 PG20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122293 2000 PP20 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122294 2000 PS20 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122295 2000 PH21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122296 2000 PM22 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122297 2000 PJ23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122298 2000 PP25 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122299 2000 PQ25 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122300 2000 QF3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL