Danh sách tiểu hành tinh/121101–121200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121101 1999 FA63 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
121102 1999 FE63 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
121103 Ericneilsen 1999 FX73 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
121104 1999 GQ 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
121105 1999 GL1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
121106 1999 GW1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121107 1999 GF5 03/04/1999 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
121108 1999 GA7 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
121109 1999 GV7 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
121110 1999 GO12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
121111 1999 GD16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121112 1999 GG25 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121113 1999 GM25 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
121114 1999 GD28 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121115 1999 GO31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121116 1999 GH42 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121117 1999 GE56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
121118 1999 GK58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121119 1999 GZ58 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121120 1999 GQ59 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121121 Koyoharugotoge 1999 HJ3 19/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 890 m MPC · JPL
121122 1999 HW3 21/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
121123 1999 HK4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
121124 1999 HZ8 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121125 1999 HW9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121126 1999 JO2 08/05/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
121127 1999 JF3 08/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
121128 1999 JO3 06/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121129 1999 JV4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121130 1999 JB5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121131 1999 JE9 07/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
121132 Garydavis 1999 JB10 08/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
121133 Kenflurchick 1999 JN14 15/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
121134 1999 JT16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121135 1999 JJ26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121136 1999 JJ27 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121137 1999 JV32 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121138 1999 JB33 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121139 1999 JF34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121140 1999 JZ39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121141 1999 JE40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121142 1999 JQ40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121143 1999 JX44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121144 1999 JP45 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121145 1999 JT59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121146 1999 JT67 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121147 1999 JK69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121148 1999 JC71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121149 1999 JQ72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121150 1999 JV72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121151 1999 JH74 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121152 1999 JU82 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121153 1999 JQ88 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121154 1999 JU90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121155 1999 JH95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121156 1999 JJ96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
121157 1999 JT97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121158 1999 JH98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
121159 1999 JJ100 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
121160 1999 JL102 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121161 1999 JG111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121162 1999 JY113 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
121163 1999 JM118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121164 1999 JO118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121165 1999 JU120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121166 1999 JC125 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121167 1999 JE135 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121168 1999 KS1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121169 1999 KA2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121170 1999 KG7 17/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121171 1999 KE9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121172 1999 KZ11 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121173 1999 KE13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121174 1999 KK14 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121175 1999 KU15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121176 1999 LH5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121177 1999 LV6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
121178 1999 LS8 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121179 1999 LX14 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121180 1999 LX15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121181 1999 LC25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121182 1999 LQ31 11/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121183 1999 LT36 07/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
121184 1999 NH 05/07/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,6 km MPC · JPL
121185 1999 NP 07/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
121186 1999 NR1 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121187 1999 NJ13 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121188 1999 NR17 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121189 1999 NE19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121190 1999 NP19 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121191 1999 NT19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121192 1999 NC22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121193 1999 NK22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121194 1999 NQ26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
121195 1999 NY29 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121196 1999 NY31 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121197 1999 NB33 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121198 1999 NB35 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
121199 1999 NC38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121200 1999 NK38 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL