Danh sách tiểu hành tinh/120201–120300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120201 2004 ES2 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
120202 2004 EL6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
120203 2004 EE7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
120204 2004 EY13 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
120205 2004 EF27 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120206 2004 EA30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120207 2004 EG31 13/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
120208 Brentbarbee 2004 EK32 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
120209 2004 ES36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120210 2004 EN39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120211 2004 ES39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120212 2004 EM54 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
120213 2004 EF56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
120214 Danteberdeguez 2004 EG78 15/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
120215 Kevinberry 2004 EM79 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
120216 2004 EW95 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 243 km MPC · JPL
120217 2004 FL 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120218 Richardberry 2004 FN2 17/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
120219 2004 FZ15 25/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120220 2004 FP17 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120221 2004 FJ18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
120222 2004 FD23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120223 2004 FZ28 28/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120224 2004 FB39 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120225 2004 FK45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120226 2004 FR49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120227 2004 FZ50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120228 2004 FB52 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120229 2004 FX57 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
120230 2004 FQ63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120231 2004 FF64 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120232 2004 FH65 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120233 2004 FZ65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120234 2004 FD66 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120235 2004 FR67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120236 2004 FA85 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120237 2004 FQ85 18/03/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
120238 2004 FL90 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
120239 2004 FP90 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120240 2004 FM98 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120241 2004 FM102 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120242 2004 FE109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120243 2004 FG110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120244 2004 FG122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
120245 2004 FC127 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120246 2004 FM139 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
120247 2004 FR139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
120248 2004 FR140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
120249 2004 GQ1 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120250 2004 GU4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120251 2004 GB6 12/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120252 2004 GA10 13/04/2004 Mount Graham W. H. Ryan, Q. Jamieson 1,1 km MPC · JPL
120253 2004 GO14 13/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120254 2004 GX14 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
120255 2004 GG17 10/04/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
120256 2004 GV17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120257 2004 GL18 13/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120258 2004 GS18 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
120259 2004 GB20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
120260 2004 GL20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
120261 2004 GS27 15/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
120262 2004 GP29 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120263 2004 GJ30 12/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
120264 2004 GJ45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120265 2004 GE55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
120266 2004 GF59 12/04/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
120267 2004 GP68 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
120268 2004 GE72 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
120269 2004 GE75 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
120270 2004 GW80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120271 2004 HM3 16/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120272 2004 HK5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120273 2004 HP5 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120274 2004 HE6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120275 2004 HB8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120276 2004 HU9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120277 2004 HV9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120278 2004 HL17 16/04/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
120279 2004 HG18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120280 2004 HP32 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120281 2004 HV32 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120282 2004 HB34 16/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
120283 2004 HK35 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120284 2004 HO43 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
120285 Brentbos 2004 HE47 22/04/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
120286 2004 HX56 27/04/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
120287 2004 HO59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
120288 2004 HK61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120289 2004 HM61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
120290 2004 HB62 29/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120291 2004 HA75 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
120292 2004 JA9 13/05/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
120293 2004 JQ9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120294 2004 JW15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
120295 2004 JO16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
120296 2004 JH17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
120297 2004 JD22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120298 2004 JY24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120299 Billlynch 2004 JL28 09/05/2004 Sandlot G. Hug 1,3 km MPC · JPL
120300 2004 JV31 14/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL