Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/121001–121100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
121001 Liangshanxichang 1998 YW8 22/12/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
121002 1998 YZ15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121003 1998 YT19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121004 1998 YQ27 29/12/1998 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
121005 1998 YM31 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
121006 1999 AG1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121007 Jiaxingnanhu 1999 AT9 10/01/1999 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
121008 Michellecrigger 1999 AK10 14/01/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
121009 1999 AV10 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
121010 1999 AG18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121011 1999 AW18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
121012 1999 AP19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121013 1999 AG21 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
121014 1999 AJ22 13/01/1999 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
121015 1999 AO27 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121016 Christopharnold 1999 BW3 18/01/1999 Drebach J. Kandler 2,2 km MPC · JPL
121017 1999 BG4 19/01/1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
121018 1999 BC6 20/01/1999 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
121019 Minodamato 1999 BO7 20/01/1999 Campo Catino F. Mallia, M. Di Sora 1,7 km MPC · JPL
121020 1999 BV8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
121021 1999 BB13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
121022 Galliano 1999 BR13 20/01/1999 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
121023 1999 BV25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121024 1999 BK26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
121025 1999 BV26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121026 1999 BH27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121027 1999 BS27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121028 1999 BB29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121029 1999 BL29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
121030 1999 BM29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121031 1999 BU30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
121032 Wadesisler 1999 BN33 23/01/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
121033 1999 CU 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
121034 1999 CF1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
121035 1999 CP3 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121036 1999 CH6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
121037 1999 CV6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
121038 1999 CU10 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
121039 1999 CQ11 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121040 1999 CP13 14/02/1999 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
121041 1999 CD15 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
121042 1999 CA16 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
121043 1999 CD24 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121044 1999 CM26 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121045 1999 CV29 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
121046 1999 CD34 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
121047 1999 CM41 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
121048 1999 CF42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121049 1999 CD46 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121050 1999 CX49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121051 1999 CG50 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121052 1999 CP51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
121053 1999 CA54 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
121054 1999 CX73 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121055 1999 CZ75 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
121056 1999 CA80 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121057 1999 CA89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
121058 1999 CD92 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121059 1999 CO93 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
121060 1999 CH111 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
121061 1999 CY112 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121062 1999 CF116 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
121063 1999 CO121 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
121064 1999 CW132 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
121065 1999 CX132 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121066 1999 CW135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121067 1999 CN145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121068 1999 CT147 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
121069 1999 CK149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121070 1999 CS149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
121071 1999 CT149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
121072 1999 DP3 17/02/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,2 km MPC · JPL
121073 1999 EL12 15/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
121074 1999 FA2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
121075 1999 FA3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121076 1999 FB3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
121077 1999 FG3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
121078 1999 FP3 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121079 1999 FP4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
121080 1999 FO6 17/03/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
121081 1999 FN7 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
121082 1999 FP13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
121083 1999 FV16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
121084 1999 FY16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
121085 1999 FA18 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
121086 1999 FB18 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
121087 1999 FO18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
121088 1999 FX20 24/03/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
121089 Vyšší Brod 121089|Vyšší Brod}} 24/03/1999 Kleť M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
121090 1999 FM27 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121091 1999 FG34 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121092 1999 FG40 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
121093 1999 FO46 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
121094 1999 FY48 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
121095 1999 FM49 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
121096 1999 FG51 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
121097 1999 FM54 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
121098 1999 FL55 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
121099 1999 FV55 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
121100 1999 FS62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL