Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/119901–120000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119901 2002 CP306 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119902 2002 DH8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119903 2002 EE6 12/03/2002 Farpoint G. Hug 7,3 km MPC · JPL
119904 2002 EX6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 7,7 km MPC · JPL
119905 2002 EH10 14/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
119906 2002 EO10 11/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
119907 2002 EJ12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
119908 2002 EO23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
119909 2002 EL28 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
119910 2002 ET30 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
119911 2002 EN31 10/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119912 2002 EQ51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
119913 2002 EU55 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119914 2002 EV57 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119915 2002 EX78 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
119916 2002 ER83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119917 2002 ER84 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
119918 2002 EX84 09/03/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
119919 2002 EG85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119920 2002 EW88 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119921 2002 EE101 06/03/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
119922 2002 ES112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
119923 2002 EP121 11/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
119924 2002 EB125 12/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
119925 2002 EY129 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
119926 2002 EL132 13/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
119927 2002 EK135 14/03/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
119928 2002 EZ140 12/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
119929 2002 FE7 24/03/2002 Kvistaberg UDAS 7,2 km MPC · JPL
119930 2002 FH27 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
119931 2002 FA34 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
119932 2002 FS38 30/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
119933 2002 GN 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,8 km MPC · JPL
119934 2002 GW4 10/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
119935 2002 GD23 15/04/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
119936 2002 GC27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
119937 2002 GR49 05/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
119938 2002 GQ54 05/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
119939 2002 GN69 08/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
119940 2002 GQ79 10/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
119941 2002 GS105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
119942 2002 GJ129 12/04/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
119943 2002 GJ148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119944 2002 GN171 10/04/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
119945 2002 JH12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
119946 2002 JD53 09/05/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
119947 2002 JZ71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119948 2002 JH121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
119949 2002 KD 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,7 km MPC · JPL
119950 2002 KF2 16/05/2002 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
119951 2002 KX14 17/05/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 509 km MPC · JPL
119952 2002 LD51 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119953 2002 ML 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119954 2002 NR24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119955 2002 OB2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119956 2002 PA149 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 255 km MPC · JPL
119957 2002 RB106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119958 2002 RU121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119959 2002 SY21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119960 2002 TO25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119961 2002 TQ57 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
119962 2002 TM60 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119963 2002 TE68 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
119964 2002 TU226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
119965 2002 TT265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119966 2002 TX286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119967 Daniellong 2002 TD310 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
119968 2002 UF 18/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119969 2002 UU17 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
119970 2002 VL21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119971 2002 VZ70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119972 2002 VG124 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119973 2002 VK124 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119974 2002 VP127 15/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119975 2002 VB128 15/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119976 2002 VR130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 27 km MPC · JPL
119977 2002 WB3 23/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119978 2002 WK4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119979 2002 WC19 16/11/2002 Palomar Palomar Obs. 509 km MPC · JPL
119980 2002 XW3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119981 2002 XP4 01/12/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
119982 2002 XX29 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119983 2002 XB39 07/12/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
119984 2002 XE46 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119985 2002 XO47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119986 2002 XZ52 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119987 2002 XA54 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119988 2002 XT63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119989 2002 XB76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119990 2002 XU78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119991 2002 XV81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119992 2002 XZ87 12/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
119993 Acabá 2002 XT105 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
119994 2002 YJ 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
119995 2002 YU 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119996 2002 YO1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119997 2002 YD6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
119998 2002 YN6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119999 2002 YC8 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120000 2002 YA11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also