Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/120801–120900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120801 1998 FU72 30/03/1998 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
120802 1998 FV94 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
120803 1998 FY114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120804 1998 FJ125 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120805 1998 FF138 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120806 1998 GE6 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120807 1998 HK 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120808 1998 HL7 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120809 1998 HU7 21/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,8 km MPC · JPL
120810 1998 HA12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
120811 1998 HT17 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120812 1998 HZ24 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120813 1998 HW28 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120814 1998 HW37 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120815 1998 HB42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120816 1998 HN42 30/04/1998 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
120817 1998 HW55 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120818 1998 HA68 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120819 1998 HA87 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120820 1998 HL89 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120821 1998 HY94 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120822 1998 HK96 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
120823 1998 HZ107 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
120824 1998 HG109 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120825 1998 HE111 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120826 1998 HH112 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
120827 1998 HZ115 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
120828 1998 HE122 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120829 1998 HV124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120830 1998 HB130 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120831 1998 HN130 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
120832 1998 HQ133 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120833 1998 HF146 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120834 1998 HG146 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120835 1998 HM153 24/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120836 1998 KL7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
120837 1998 KE9 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120838 1998 KN31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120839 1998 KX38 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120840 1998 KH43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120841 1998 KC52 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120842 1998 KD55 23/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120843 1998 KM57 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120844 1998 KL60 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120845 1998 KU63 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120846 1998 KM67 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
120847 1998 MG 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
120848 1998 MM33 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120849 1998 OJ3 23/07/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
120850 1998 OO8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
120851 1998 OF12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
120852 1998 OO15 20/07/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
120853 1998 QK4 17/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,3 km MPC · JPL
120854 1998 QQ12 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120855 1998 QO23 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120856 1998 QP25 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
120857 1998 QX43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120858 1998 QT44 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120859 1998 QT49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120860 1998 QW59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120861 1998 QA74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120862 1998 QL75 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120863 1998 QF94 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
120864 1998 QK99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
120865 1998 QN106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120866 1998 RL2 15/09/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
120867 1998 RM2 15/09/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
120868 1998 RA13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120869 1998 RZ15 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
120870 1998 RM16 11/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120871 1998 RT19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120872 1998 RD23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120873 1998 RH26 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120874 1998 RM27 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
120875 1998 RU30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120876 1998 RM31 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
120877 1998 RF37 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120878 1998 RQ37 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
120879 1998 RP41 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120880 1998 RW42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120881 1998 RG45 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
120882 1998 RM48 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120883 1998 RH49 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
120884 1998 RY50 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120885 1998 RY53 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120886 1998 RV67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120887 1998 RF70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120888 1998 RM70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120889 1998 RT75 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120890 1998 SU 16/09/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
120891 1998 SD1 16/09/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
120892 1998 SO3 17/09/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
120893 1998 SN8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120894 1998 SK13 21/09/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
120895 1998 ST14 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120896 1998 SX19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
120897 1998 SD21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120898 1998 SL21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120899 1998 SN21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120900 1998 SP25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL