Danh sách tiểu hành tinh/119801–119900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119801 2002 AO135 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119802 2002 AZ138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119803 2002 AE139 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119804 2002 AZ139 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119805 2002 AR140 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119806 2002 AA149 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119807 2002 AD151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119808 2002 AX152 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
119809 2002 AD154 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119810 2002 AA156 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119811 2002 AC156 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
119812 2002 AS157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119813 2002 AV159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119814 2002 AY159 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119815 2002 AY169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119816 2002 AC170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119817 2002 AY170 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
119818 2002 AO172 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119819 2002 AE173 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119820 2002 AG175 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119821 2002 AL195 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119822 2002 AY202 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119823 2002 BB2 22/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
119824 2002 BO3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
119825 2002 BZ8 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119826 2002 BX9 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119827 2002 BE10 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119828 2002 BW19 22/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119829 2002 BP22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119830 2002 BO23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119831 2002 BM28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
119832 2002 CL2 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119833 2002 CT2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
119834 2002 CK3 03/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119835 2002 CC8 04/02/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
119836 2002 CS12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,2 km MPC · JPL
119837 2002 CY12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,1 km MPC · JPL
119838 2002 CA16 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
119839 2002 CX17 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119840 2002 CE23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
119841 2002 CN27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119842 2002 CN35 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119843 2002 CO39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
119844 2002 CC40 05/02/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
119845 2002 CD46 08/02/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
119846 Goshiina 2002 CL46 06/02/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
119847 2002 CF48 03/02/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
119848 2002 CJ55 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119849 2002 CC60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119850 2002 CY61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119851 2002 CG62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119852 2002 CU65 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119853 2002 CR75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119854 2002 CY76 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119855 2002 CH78 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119856 2002 CJ83 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119857 2002 CX83 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119858 2002 CN94 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119859 2002 CB110 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119860 2002 CE120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119861 2002 CV120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119862 2002 CY121 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119863 2002 CU123 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119864 2002 CA132 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119865 2002 CE140 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
119866 2002 CL142 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119867 2002 CW144 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119868 2002 CU149 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119869 2002 CY162 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119870 2002 CL163 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119871 2002 CP167 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119872 2002 CC168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119873 2002 CN168 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
119874 2002 CP170 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
119875 2002 CT174 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
119876 2002 CO195 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119877 2002 CF202 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119878 2002 CY224 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie res · 267 km MPC · JPL
119879 2002 CE238 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119880 2002 CH238 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119881 2002 CA239 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119882 2002 CP239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119883 2002 CE241 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119884 2002 CJ241 11/02/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
119885 2002 CZ244 13/02/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
119886 2002 CC247 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119887 2002 CH252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
119888 2002 CP254 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
119889 2002 CX254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
119890 Zamka 2002 CD258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
119891 2002 CQ261 07/02/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
119892 2002 CL266 07/02/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
119893 2002 CF272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
119894 2002 CH272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
119895 2002 CY272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
119896 2002 CV274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
119897 2002 CZ277 07/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
119898 2002 CO289 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
119899 2002 CM299 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119900 2002 CK306 06/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL