Danh sách tiểu hành tinh/120401–120500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120401 2005 RT6 03/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120402 2005 RY8 08/09/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
120403 2005 RE24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120404 2005 RH33 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120405 Svyatylivka 2005 SQ4 24/09/2005 Andrushivka O. Geraščenko, Y. Ivaščenko 2,3 km MPC · JPL
120406 2005 SV15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120407 2005 SV20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120408 2005 SX37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120409 2178 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
120410 2225 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
120411 2857 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
120412 3017 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
120413 4815 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
120414 4880 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
120415 6057 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
120416 6123 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
120417 6264 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
120418 6633 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
120419 2308 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
120420 4133 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
120421 1604 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
120422 2023 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
120423 2061 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
120424 2099 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
120425 2113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
120426 3080 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
120427 1155 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
120428 2128 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
120429 2225 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
120430 2303 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
120431 2448 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
120432 2614 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
120433 3132 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
120434 3202 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
120435 3310 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
120436 4589 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
120437 5101 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
120438 1978 NU 07/07/1978 Palomar J. G. Williams 4,3 km MPC · JPL
120439 1978 VJ4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
120440 1978 VU9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
120441 1979 MZ7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
120442 1981 DW 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
120443 1981 DK2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
120444 1981 EQ13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
120445 1981 EU16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
120446 1981 EF21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
120447 1981 EP32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
120448 1981 EO43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
120449 1981 ED44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
120450 1982 SV 20/09/1982 Palomar E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
120451 1983 QU 30/08/1983 Palomar J. Gibson 1,1 km MPC · JPL
120452 Schombert 1988 NA 06/07/1988 Palomar A. Maury 5,0 km MPC · JPL
120453 1988 RE12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 12 km MPC · JPL
120454 1988 SJ2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 17 km MPC · JPL
120455 1989 GF2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
120456 1989 JB 03/05/1989 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
120457 1990 QZ2 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
120458 1990 SN5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
120459 1990 SQ6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
120460 Hambach 1990 TD7 13/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,6 km MPC · JPL
120461 Gandhi 1990 TK9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,0 km MPC · JPL
120462 Amanohashidate 1990 UE2 26/10/1990 Geisei T. Seki 4,4 km MPC · JPL
120463 1991 GQ4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
120464 1991 PV5 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
120465 1991 TO15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
120466 1991 VS7 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120467 1991 VM9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
120468 1991 VO9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120469 1992 DG9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
120470 1992 DY10 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
120471 1992 EN2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120472 1992 ET7 01/03/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
120473 1992 EE9 02/03/1992 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
120474 1992 EH14 02/03/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
120475 1992 EF16 01/03/1992 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
120476 1992 EB31 01/03/1992 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
120477 1992 OT6 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
120478 1992 QS 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
120479 1992 RO4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
120480 1992 RS7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
120481 Johannwalter 1992 SP17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
120482 1992 TA 02/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120483 1993 BW8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120484 1993 FR7 17/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
120485 1993 FW7 17/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
120486 1993 FG11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
120487 1993 FP12 17/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
120488 1993 FZ16 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
120489 1993 FL19 17/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
120490 1993 FA24 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
120491 1993 FM29 21/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
120492 1993 FO30 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
120493 1993 FJ45 19/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
120494 1993 FZ45 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
120495 1993 FZ46 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
120496 1993 FB50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
120497 1993 FF50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
120498 1993 FD53 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
120499 1993 NA 09/07/1993 Stroncone A. Vagnozzi 1,4 km MPC · JPL
120500 1993 OM 24/07/1993 Stroncone A. Vagnozzi 5,6 km MPC · JPL