Danh sách tiểu hành tinh/120101–120200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120101 2003 FP5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
120102 2003 FU5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
120103 Dolero 2003 FW6 24/03/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 5,2 km MPC · JPL
120104 2003 FG9 21/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120105 2003 FM11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
120106 2003 FK15 23/03/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
120107 2003 FH17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120108 2003 FP24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120109 2003 FQ29 25/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
120110 2003 FZ29 25/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
120111 2003 FN38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
120112 Elizabethacton 2003 FS51 25/03/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
120113 2003 FJ58 26/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
120114 2003 FZ64 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
120115 2003 FW65 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
120116 2003 FR75 27/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120117 2003 FZ80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120118 2003 FF83 27/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120119 2003 FK84 28/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
120120 Kankelborg 2003 FM84 28/03/2003 Needville J. Dellinger 2,4 km MPC · JPL
120121 Libbyadelman 2003 FO85 28/03/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
120122 2003 FE88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
120123 2003 FT92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
120124 2003 FO98 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
120125 2003 FR100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
120126 2003 FH101 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120127 2003 FJ101 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120128 2003 FP106 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
120129 2003 FT117 25/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
120130 2003 FL119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120131 2003 FX119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
120132 2003 FY128 26/03/2003 Palomar NEAT 533 km MPC · JPL
120133 2003 GJ4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120134 2003 GP6 02/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120135 2003 GF7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120136 2003 GY12 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120137 2003 GW14 03/04/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
120138 2003 GB17 05/04/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
120139 2003 GV20 03/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
120140 2003 GB21 03/04/2003 Uccle Uccle Obs. 4,6 km MPC · JPL
120141 Lucaslara 2003 GO21 07/04/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
120142 2003 GL38 05/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
120143 2003 GG42 09/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
120144 2003 GM43 09/04/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120145 2003 GZ47 08/04/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
120146 2003 GY49 07/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120147 2003 GZ49 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120148 2003 GO51 12/04/2003 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
120149 2003 GG54 06/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120150 2003 GN54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
120151 2003 GQ54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
120152 2003 HJ1 21/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 6,1 km MPC · JPL
120153 Hoekenga 2003 HR2 21/04/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
120154 2003 HP4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
120155 2003 HS8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
120156 2003 HB10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120157 2003 HC10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120158 2003 HC15 26/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
120159 2003 HC23 26/04/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
120160 2003 HG30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
120161 2003 HB31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
120162 2003 HN36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120163 2003 HG44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
120164 2003 HV45 27/04/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
120165 2003 HE46 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120166 2003 HC47 28/04/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
120167 2003 HT47 29/04/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
120168 2003 HW52 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120169 2003 HD53 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120170 2003 JO5 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120171 2003 JT6 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120172 2003 JU9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
120173 2003 JA10 01/05/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
120174 Jeffjenny 2003 KM3 23/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
120175 2003 KB11 24/05/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
120176 2003 KQ30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
120177 2003 LW3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
120178 2003 OP32 26/07/2003 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 274 km MPC · JPL
120179 2003 QY75 24/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
120180 2003 QH104 27/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
120181 2003 UR292 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 176 km MPC · JPL
120182 2003 VQ2 14/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120183 2003 YR138 27/12/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
120184 2004 BB45 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120185 2004 BB96 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120186 Suealeman 2004 BQ111 29/01/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
120187 2004 CO3 10/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
120188 Amyaqueche 2004 CL12 11/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
120189 2004 CY84 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120190 2004 CL97 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120191 Tombagg 2004 CG100 15/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
120192 2004 CM106 14/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
120193 2004 DM6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120194 2004 DR11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120195 2004 DL15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120196 Kevinballou 2004 DR21 17/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
120197 2004 DU37 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
120198 2004 DT42 20/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
120199 2004 DN43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120200 2004 DE60 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL