Danh sách tiểu hành tinh/119201–119300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119201 2001 QL126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119202 2001 QN128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119203 2001 QU128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119204 2001 QV128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119205 2001 QN141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119206 2001 QW145 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
119207 2001 QB149 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
119208 2001 QJ156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119209 2001 QC159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119210 2001 QF160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119211 2001 QD161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119212 2001 QY166 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
119213 2001 QF168 25/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
119214 2001 QS173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119215 2001 QX188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
119216 2001 QO191 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
119217 2001 QV200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119218 2001 QV210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119219 2001 QJ211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
119220 2001 QL211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
119221 2001 QS214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
119222 2001 QD219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119223 2001 QB220 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119224 2001 QE223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119225 2001 QM223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
119226 2001 QB224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119227 2001 QD226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119228 2001 QZ226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
119229 2001 QV232 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119230 2001 QV236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119231 2001 QQ238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119232 2001 QA239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119233 2001 QZ243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119234 2001 QL255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119235 2001 QP261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119236 2001 QO271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119237 2001 QE275 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119238 2001 QL277 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119239 2001 QY277 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119240 2001 QF278 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119241 2001 QQ282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119242 2001 QL286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
119243 2001 QZ288 16/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
119244 2001 QL290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119245 2001 QD293 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119246 2001 QH295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119247 2001 QX296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119248 Corbally 2001 RS10 10/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
119249 2001 RR14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119250 2001 RR15 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119251 2001 RE20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119252 2001 RD21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119253 2001 RL24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119254 2001 RL28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119255 2001 RP28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119256 2001 RW28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119257 2001 RN34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119258 2001 RK39 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119259 2001 RC44 09/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119260 2001 RB45 09/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119261 2001 RG48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
119262 2001 RQ49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119263 2001 RG51 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119264 2001 RZ55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119265 2001 RJ56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119266 2001 RA58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119267 2001 RZ65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119268 2001 RC67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119269 2001 RK68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119270 2001 RU72 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119271 2001 RB76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119272 2001 RG77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119273 2001 RX78 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119274 2001 RY79 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119275 2001 RR81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119276 2001 RS83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
119277 2001 RZ88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119278 2001 RG91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119279 2001 RV91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119280 2001 RW92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
119281 2001 RQ98 09/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119282 2001 RK100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119283 2001 RV100 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119284 2001 RR101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119285 2001 RR107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119286 2001 RD109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119287 2001 RU110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119288 2001 RZ124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119289 2001 RW125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119290 2001 RA127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119291 2001 RK132 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119292 2001 SR1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
119293 2001 SB2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
119294 2001 SV7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
119295 2001 SV9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
119296 2001 SD10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
119297 2001 SH12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119298 2001 SY18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119299 2001 SX19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119300 2001 SO24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL